Obvestilo, Gozdarstvo, sreda, 5.3.2014

Obrazec za ocenjevanje škode v gozdovih

Zavod za gozdove Slovenije je obvešča o postopku evidentiranja škode v gozdovih, ki je za lastnike zelo poenostavljen. Ti bodo morali do 12. marca 2014 vložiti priglasitev škode, za podatke o...

Obvestilo, Gozdarstvo, četrtek, 13.2.2014

Seznam izvajalcev del v gozdovih

Zavod za gozdove Slovenije je objavil seznam izvajalcev del v gozdovih. Bolj podrobne nasvete naj lastniki gozdov poiščejo pri najbližjih pristojnih krajevnih enotah Zavoda za gozdove Slovenije....

Obvestilo, Gozdarstvo, petek, 7.2.2014

Ujme, požari, sneg in led v številkah

Zavod za gozdove je pripravil pregled pojavnosti naravnih ujm in požarov večjih razsežnosti v Sloveniji, ki so v zadnjih dvajsetih letih vse pogostejša. Po do zdaj zbranih podatkih je bilo doslej...

view counter