Katarina Jerše, priredba po MKGP, Zgodilo se bo, torek, 21.7.2020

Predstavitev razpisov za gozdno-lesno verigo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v juliju in avgustu v Uradnem listu RS objavilo več javnih razpisov s področja gozdno-lesne verige iz Programa razvoja podeželja 2014-2020. Da...

obvestilo MKGP, Zgodilo se bo, ponedeljek, 25.5.2020

Mednarodni teden gozdov

Danes se začenja Teden gozdov. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije poudarja nujnost spoštovanja Gozdnega bontona. Ta obiskovalcem gozdov posebej...

obvestilo MKGP, Zgodilo se bo, torek, 12.5.2020

Predhodno usposabljanje za vstop v ukrep KOPOP za leto 2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča, da bo predhodno usposabljanje za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 za leto...

view counter