Jernej Redek, Slovenija, četrtek, 8.7.2021

Sindikat kmetov Slovenije o Zakonu o kmetijskih zemljiščih

Sindikat kmetov Slovenije pri odprtem Zakonu o kmetijskih zemljiščih predlaga spremembo 12 člena, kjer je zapisan vrstni red možnih kupcev kmetijskih zemljišč:

 

1. Solastnik...

obvestilo MKGP, Slovenija, sreda, 7.7.2021

Začetek javne razprave o reformi SKP

Minister dr. Jože Podgoršek je na današnji novinarski konferenci predstavil predlog Strateškega načrta Skupne kmetijske politike. Ambiciozen predlog strateškega dokumenta vsebuje intervencije I....

Darinka Sebenik, Slovenija, torek, 29.6.2021

Cene govejega mesa

Objavljamo cene govejega mesa v Sloveniji, kot tudi povprečno ceno v EU. Podatke o cenah in so reprezentativni trg zbirajo na TIS ARSKTRP, in zajemamo klavnice, v katerih je bilo v preteklem letu...

view counter