Darinka Sebenik, Govedoreja, torek, 24.8.2021

Podelitev priznanj govedorejcem

V organizaciji Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je na dan govedorejcev, 22. avgusta potekalo tudi ocenjevanje goveje živine, ki se predstavlja na sejemskih strokovnih razstavah živali. To je...

Črtomir Praprotnik, dr. vet. med., Govedoreja, sreda, 30.6.2021

Ustanovitev društva za kakovost mleka in zdravje vimena

V torek, 29. 6. 2021 je v klinični predavalnici Veterinarske fakultete potekala ustanovna skupščina Slovenskega društva za kakovost mleka in zdravje vimena (Društvo). Vizija Društva je postati...

Darinka Sebenik, Govedoreja, sreda, 23.6.2021

Število govedi na Bavarskem upada

S povprečno 72 govedi na kmetijo se je čreda na Bavarskem v zadnjem letu povečala (to je 2 živali več na kmetijo), vendar pa je število rejenih živali upadlo. Po  podatkih državnega...

view counter