Črtomir Praprotnik, dr. vet. med., Govedoreja, sreda, 30.6.2021

Ustanovitev društva za kakovost mleka in zdravje vimena

V torek, 29. 6. 2021 je v klinični predavalnici Veterinarske fakultete potekala ustanovna skupščina Slovenskega društva za kakovost mleka in zdravje vimena (Društvo). Vizija Društva je postati...

Darinka Sebenik, Govedoreja, sreda, 23.6.2021

Število govedi na Bavarskem upada

S povprečno 72 govedi na kmetijo se je čreda na Bavarskem v zadnjem letu povečala (to je 2 živali več na kmetijo), vendar pa je število rejenih živali upadlo. Po  podatkih državnega...

Darinka Sebenik priredba po MKGP, Govedoreja, petek, 28.5.2021

Govedorejcem 6 milijonov evrov iz EU

Evropska komisija je  27. maja Sloveniji  odobrila 6 milijonov evrov vredno shemo za podporo govedorejcem, ki jih je prizadel izbruh koronavirusa. Shema je bila odobrena v skladu z...

view counter