Prvo poročilo EMB za ceno mleka

 

V Nemčiji cena mleka konec leta ni pokrila 19% proizvodnih stroškov. Po četrtletnih podatkih, ki jih je objavil Urad za ekonomiko kmetij in podeželja (BAL) (podatki so iz oktobra 2021 ) kažejo, da je bila cena prireje mleka 46,13 c/kg, medtem ko je bila cena mleka na kmetiji le 37,45 c/kg v istem obdobju. obdobje. Proizvajalcem v Nemčiji tako primanjkuje 8,68 c/kg za kritje stroškov.

Lani so bili objavljeni tudi  rezultati za leto 2019 za Belgijo, Dansko, Francijo, Nemčijo, Irsko, Litvo, Luksemburg in Nizozemsko in povzemamo samo stroškovni del s cenami.

Država BE DE DK FR IE LT LU NL ø EU***
Proizvodni stroški (brez neto naložb) 46,78 47,44 41,44 52,54 34,21 58,63 42,33 44,54 45,35
Cena mleka** 33,05 33,7 34,11 33,33 31,26 28,79 33,13 32,75 34,52
Primanjkljaj v c/kg -13,73 -13,74 -7,33 -19,21 -2,95 -29,84 -9,2 -11,79 -10,83
Primanjkljaj v % -29% -29% -18% -37% -9% -51% -22% -26% -24%

 

 

Vsi rezultati za leto 2019: izračuni trendov s strani BAL na podlagi FADN 2018 in Eurostata.

** Navedene cene mleka se nanašajo na naravno vsebnost maščob in beljakovin (po podatkih MMO) oziroma na 4 % maščob in 3,4 % beljakovin (po državni statistiki).

Podrobni viri so navedeni v podatkovnih listih za posamezne države (glej str. 14 – 33).

*** Rezultati za povprečje EU se nanašajo na 26 držav članic EU, razen Grčije in Cipra, z Združenim kraljestvom.

Ob vseh slabih novicah pa lahko zapišemo, da se cena mleka vendarle zvišuje v vseh državah, tako da vsaj začetek leta 2022 obeta v prireji mleka nekoliko boljše razmere, če ne bo spet velikega minusa zaradi spremljajočih stroškov. Če se bo trend nadaljeval, bodo kmetije začeli zapirati tudi veliki kmetje – tako vsaj napovedujejo v Nemčiji.