Koruza posejana konec aprila letos

Letos je vreme izrazito nenakolnjeno koruzi in čeprav je bila ta na fotografiji posajena 27. aprila, je uspela zaradi mraza in vode do 10. junija 2021 zrasti le 25 do 30 cm, na depresijah pa je seme propadlo. (Foto Darinka Sebenik)

view counter