Benjamin Dolinar, mag. org. inf., Novice, sobota, 24.7.2021

7. Šola mladih rejcev

VSE O TEM, KAKO PRIPRAVIMO ŽIVALI ZA RAZSTAVO
Na kmetijski šoli Grm – Centru biotehnike in turizma v Novem mestu je sredi julija potekala sedma šola mladih rejcev s sklepnim tekmovanjem v...

Darinka Sebenik, Novice, torek, 20.7.2021

Cene jajc in perutninskega mesa pri velikih in malih rejcih

Podatke za reprezentativni trg perutninskega mesa in jajc zajemamo na TIS ARSKTRP. Med zavezance za sporočanje se uvrščajo klavnice, ki letno zakoljejo več kot 150.000 glav...

Darinka Sebenik, Slovenija, torek, 20.7.2021

Cena sena in travne silaže v balah 2021

Letošnje leto je dokaj nenavadno, kakovost krme pa je precej slaba, kar velja tako za drugo, kot tretjo košnjo. Le redki kmetje so uspeli pospraviti prvo, košnjo kot kakovostno. Če ste silirali in...

Darinka Sebenik priredba po MKGP, Evropa in Svet, torek, 20.7.2021

Pobuda za reje brez kletk

Na zasedanju Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo, ki ga je vodil minister dr. Jože Podgoršek, so ministri obravnavali kmetijske točke. Soglasno so bili sprejeti Sklepi Sveta EU o Akcijskem...

Jernej Redek, Slovenija, četrtek, 8.7.2021

Sindikat kmetov Slovenije o Zakonu o kmetijskih zemljiščih

Sindikat kmetov Slovenije pri odprtem Zakonu o kmetijskih zemljiščih predlaga spremembo 12 člena, kjer je zapisan vrstni red možnih kupcev kmetijskih zemljišč:

 

1. Solastnik...

obvestilo MKGP, Slovenija, sreda, 7.7.2021

Začetek javne razprave o reformi SKP

Minister dr. Jože Podgoršek je na današnji novinarski konferenci predstavil predlog Strateškega načrta Skupne kmetijske politike. Ambiciozen predlog strateškega dokumenta vsebuje intervencije I....

Darinka Sebenik, Poljedelstvo, ponedeljek, 5.7.2021

Cene žit v začetku julija v EU in borzi v Chicagu

Žetev žit po vsej Evropi je na začetku in po vztrajnem padanju odkupnih cen, so se te nekako stabilizirale in ostale na še sprejemljivi ravni. So pa dogajanja pri ceni zelo nenavadna, saj so krmna...

Črtomir Praprotnik, dr. vet. med., Govedoreja, sreda, 30.6.2021

Ustanovitev društva za kakovost mleka in zdravje vimena

V torek, 29. 6. 2021 je v klinični predavalnici Veterinarske fakultete potekala ustanovna skupščina Slovenskega društva za kakovost mleka in zdravje vimena (Društvo). Vizija Društva je postati...

Darinka Sebenik, Slovenija, torek, 29.6.2021

Cene govejega mesa

Objavljamo cene govejega mesa v Sloveniji, kot tudi povprečno ceno v EU. Podatke o cenah in so reprezentativni trg zbirajo na TIS ARSKTRP, in zajemamo klavnice, v katerih je bilo v preteklem letu...

Darinka Sebenik, Poljedelstvo, torek, 29.6.2021

Žetev 2021 je pred vrati

V pričakovanju žetve in napovedi upada cen je tudi poročilo iz EU-27. Zadostne količine padavin in postopno naraščajoče temperature so namreč odlične razmere za žitna polja in tako so napoveti za...

view counter