Darinka Sebenik, 06/01/2021

Svetovni dan mleka - 1. junij

Foto: Darinka Sebenik

Ob svetovnem dnevu mleka – 1. Junij – so se evropski pridelovalci mleka odločili za ofenzivo. Belgijski pridelovalci mleka z drugimi organizacijami so različne akcije začeli izvajati danes, trajale pa bodo še ves junij. Tudi Italija, kjer južnotirolski rejci poudarjajo potrebo po ekonomsko vzdržni ceni mleka,  in so pozvali na pomoč tudi državo. Kot uvod v junijske akcije je nemško združenje kmetov BDM začelo s protesti že 27. maja v Bonnu, pred Zveznim uradom za nadzor nad kartelnim združenje, pod geslom »Poglej od blizu«. Razlog za te številne in vse bolj ostre proteste je, da je preživetje številnih kmetov v EU na nitki in se število kmetij  vsej celini hitro zmanjšuje.

 

Podatki ekonomske študije kažejo, da imajo upravljavci mlečnih kmetij in njihovi družinski člani, ki so zaposleni na kmetij v EU pičle dohodke, ki so precej pod minimalno plačo. Razmere v nekaterih državah so tako slabe, da kmetije sploh nimajo več prihodkov. Stvari se še poslabšujejo, saj se stroški pridelave mleka hitro povečujejo zaradi višjih stroškov energentov, krme in njenega pomanjkanja ter seveda podnebnih sprememb in vse višjih zahtev za kakovosti in nadzor. Ob vsem tem se cene zvišujejo na podoben način navzgor kot v drugih sektrojih, ampak ostajajo nemogoče nizke. Tudi zaradi trenutnih problematičnih političnih razmer ob pandemiji.

 

S protesti zato pozivajo mlečno industrijo in vse, ki so vpleteni v oblikovanje cen, naj končno zvišajo cena mleka, tako da bodo lahko pokrivali stroške. Zahteva je popolnoma legitimna, saj

sta se indeks svetovne trgovine z mlekom ali evropska cena masla, v prvih mesecih leta 2021 znatno zvišala, sta pa to glavna kazalnika dogajanja evropskega in svetovnega trga mleka ter mlečnih izdelkov. To pomeni, da se dobiček pretaka po celi verigi, samo do kmetov ne pride.

Glede na izjemno zaostrene razmere se številni kmetje tudi sprašujejo, od kod bo dejansko prišlo financiranje ciljev zelenega dogovora. Kmetje so pripravljeni prispevati k večji okoljski trajnosti; vendar ne morejo sami nosit bremene celotne družbe. Preprosto nimajo sredstev. Proizvodnja je lahko trajnostna le, če je vloženo delo tudi trajnostno plačano!

view counter