Darinka Sebenik priredba po MKGP, 06/28/2021

Govedorejcem 6 milijonov evrov iz EU

Foto: Anka Dolinar

Evropska komisija je  27. maja Sloveniji  odobrila 6 milijonov evrov vredno shemo za podporo govedorejcem, ki jih je prizadel izbruh koronavirusa. Shema je bila odobrena v skladu z začasnim okvirom državne pomoči in jo bodo  govedorejci prejeli v obliki neposrednih nepovratnih sredstev kot nadomestilo za izgubo dohodka zaradi izbruha koronavirusa. Cilj sheme je pomagati govedorejcem pri reševanju likvidnostnih težav in nadaljevanju dejavnosti med izbruhom in po njem. Pomoč ne bo  presegla 225.000 evrov na upravičenca, dejavnega v primarnem kmetijskem sektorju in  bo podeljena do 30. junija 2021.

view counter