Benjamin Dolinar, mag. org. inf., 06/01/2021

Dokumentacija, ki jo na banki potrebujejo za odobritev financiranja kmetovalcem

Za nemoteno delovanje in razvoj kmetije včasih lastnih sredstev ni dovolj. Pri financiranju ciklov pridelave kmetijskih pridelkov, financiranju dejavnosti do prejema subvencij, seveda pa tudi za različne investicije – v hleve, mehanizacijo, v prilagoditve obstoječih hlevov ali vzrejnih linij novim zahtevam trga, v nakup kmetijskih zemljišč in podobno – kmetijam lahko pomagajo bančni krediti.

Dokumentacija, ki jo potrebuje banka, da kmetovalcem odobri financiranje, se razlikuje glede na ročnost kredita, vrsto in velikost kmetije, namen financiranja, pa tudi glede na dosedanje sodelovanje z banko.

  • Za manjše kmetije, ki iščejo bolj kratkoročno financiranje, so dovolj podatki o samem kmetijskem gospodarstvu in poročilo o tržnih viških, s katerim se izkazuje dohodek kmetije.
  • Večja kmetijska gospodarstva, ki so organizirana kot d.o.o., banki predložijo  bilance, ki jih sestavljajo v okviru rednega poslovanja.
  • Pri dolgoročnem investicijskem kreditu sta potrebna še poslovni načrt oziroma ocena ekonomske upravičenosti investicije.
  • Če se investicija sofinancira z nepovratnimi sredstvi, se banki predloži enaka dokumentacija kot v prijavi na razpis za ta sredstva. Banka ne zahteva nobene dodatne dokumentacije, včasih bo potrebovala le sklep, da je bila subvencija odobrena. Sklep je tudi podlaga za določanje ustreznih virov in rokov financiranja.
  • Predložiti je treba še zavarovanja, pri čemer pri financiranju kmetij obstajajo nekatere posebnosti. Banka jih obravnava individualno, od primera do primera glede na posebnosti poslovanja kmetije, na splošno pa se dolgoročni krediti najpogosteje zavarujejo s kmetijo kot celoto, kratkoročna financiranja pa so velikokrat tudi brez zavarovanj, saj dolgoletna praksa kaže, da so kmetovalci dobri plačniki.
  • Za stranke, ki že poslujejo z NLB, banka za hitre kredite in hitre limite na poslovnih računih pogosto ne zahteva nobene dokumentacije in zavarovanja. Dovolj je, da se kmetija v okviru rednega poslovanja predstavi in da se vsako leto lahko obnovijo bonitete, na podlagi katerih se lahko odobrijo določeni zneski kratkoročnega financiranja brez dokumentacije.

Za odobritev financiranja je obvezno poslovanje s poslovnim računom pri NLB, saj se odplačilo vseh kreditov lahko izvaja le v obliki odtegljajev s poslovnega računa.

»Dokumentacijo za odobritev kredita kmetovalci dobijo v kmetijsko svetovalnih pisarnah,« pojasnjuje Dejan Pristovnik, vodja poslovanja z malimi podjetji in koordinator skupine specializiranih svetovalcev za podporo kmetovalcem v NLB. Svetuje, da se kmetovalci čim prej oglasijo na prvem sestanku pri bančnem svetovalcu. Tam bodo dobili tudi strnjene informacije o tem, kakšno dokumentacijo bo banka potrebovala. »Želimo si, da kmetovalci pridejo v banko, še preden začnejo načrtovati nove projekte. Morda skupaj ugotovimo, da vseeno ni potrebno toliko dokumentacije,« doda Pristovnik.

 


 

Kmetovalci, razvijajte kmetijo skupaj z nami!

Naročite se na brezplačen posvet in preverite ponudbo banke:

-         www.:www.nlb.si/agro

-         T: 02 234 4509 (Dejan Pristovnik)

E: agro@nb.si

  

view counter