Ag_press, 08/19/2021

Delovno srečanje Zavezništva za kmetijstvo

Vabimo vas na delovno srečanje Zavezništva za kmetijstvo, ki bo v ponedeljek, 23. avgusta 2021, ob 16. uri, v dvorani 1, na kmetijsko živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni.

Glavni namen srečanja je uskladitev nadaljnjih korakov o Strateškem načrtu nove SKP, izmenjava pogledov in izkušenj o glavnih izzivih kmetijstva in kmetijske politike skupaj s ključnimi odločevalci. Pomemben del srečanja pa bo zagotovo predstavljalo tudi povezovanje in nadaljnje sodelovanje.

Okvirni program dogodka:

16.00 - 16.10: Pozdravne besede in predstavitev poteka dogodka

16.10 - 16.30: Predstavitev izhodišč za razpravo (SKP, povezovanje in sodelovanje)

16.30 - 17.30: Delavnice

17.30 - 18.00: Predstavitev povzetkov dela po delavnicah in zaključki srečanja prisotnim odločevalcem.

 

Po strokovnem delu dogodka sledi pogostitev s strani Slovenske zveze prašičerejcev, lokacijo bomo sporočili prijavljenim na dogodek.

 

Prosimo, da se na dogodek prijavite najpozneje do sobote, 21. avgusta 2021, na spletni povezavi: https://forms.gle/bUg89sh4QREfy9dh9.

 

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na anja.mager@zspm.si.

 

Vabimo vas, da se nam pridružite in da skupaj poiščemo perspektive slovenskega kmetijstva.

Zavezništvo za kmetijstvo

view counter