Majda Černič Istenič, dr. sociologije, 05/20/2021

Da bo manj nesreč in poklicnih bolezni v kmetijstvu

Vabilo k sodelovanju pri raziskavi o premagovanju posledic delovnih nesreč in poklicnih bolezni v kmetijstvu (šifra projekta:  V5-2028; čas trajanja: 1. november 2020–31. oktober 2022)

 

Spoštovani kmetovalke in kmetovalci,

raziskovalke in raziskovalci iz Družbenomedicinskega inštituta Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti se zavedamo zahtevnih delovnih pogojev na kmetijah in tveganj, ki jih prinaša kmečki poklic. Da bi skupaj z vami domislili kakovostnejše in varnejše delovno okolje na kmetijah in o tem seznanili odločevalce kmetijske in socialne politike, vas vljudno vabimo, da se udeležite izpolnjevanja anonimnega vprašalnika. Z njim želimo pridobiti vaše izkustveno mnenje o izpostavljenosti različnim oblikam obremenitev, s katerimi se srečujete na kmetijah. Vaši dragoceni odgovori bodo podlaga za oblikovanje strokovnih rešitev za izboljšanja vašega socialnega položaja in pogojev dela.

 

Vprašalnik se nahaja na tej povezavi: https://www.1ka.si/a/341644 . Izpolnjevanje vprašalnika vam bo vzelo okvirno 30 minut časa, udeležba je prostovoljna in anonimna. Posredovani podatki v nobenem primeru ne bodo ogrožali vašega dela oz. položaja. Iz rezultatov analize ne bo mogoče prepoznati vaših odgovorov, niti razkriti vaše identitete. Rezultati bodo obravnavani strogo zaupno in analizirani zgolj na skupinski ravni. Uporabljeni bodo izključno za namene priprave priporočil za Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je naročnik raziskave.

 

Vljudno vas prosimo, da link za dostop do ankete ali te objave posredujete tudi drugim kmeticam in kmetom, ki bi jih zanimalo sodelovanje.

 

Za kakršnakoli vprašanja vam je na voljo vodja projekta, dr. Majda Černič Istenič, na e-naslovu: majda.cernic-istenic@zrc-sazu.si .

Zahvaljujemo se vam za pripravljenost sodelovanja in vas prijazno pozdravljamo!

 

Avtorji raziskave: dr. Majda Černič Istenič, dr. Lilijana Šprah, dr. Duška Knežević Hočevar, dr. Sanja Cukut Krilić, mag. Mateja Slovenc, mag. Tjaš Debeljak, Anela Klemenc Bešo

 

Majda Černič Istenič, dr. sociologije/ Ph.D. of sociology

Višja znanstvena sodelavka/ Senior Research Fellow

Družbenomedicinski inštitut, Znanstvenoraziskovalni center

Slovenske akademije znanosti in umetnosti /

Sociomedical Institute, Research Centre of the Slovenian Academy of

Sciences and Arts

Novi trg 2, 1001 Ljubljana, Slovenija

T: +386 1 4706 441, GSM: +386 40 427 615

E: majda.cernic-istenic@zrc-sazu.si

www.zrc-sazu.si

view counter