Darinka Sebenik priredba po MKGP, 04/24/2021

Akcijski načrt za eko kmetovanje v javni razpravi

Foto: Darinka Sebenik

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je  23. 4. objavilo osnutek Akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmetijstva do leta 2027, ki bo v javni obravnavi do 17. maja. Pripombe na osnutek Akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmetijstva do leta 2027 lahko posredujete do 17. 5. 2021 na elektronski naslov gp.mkgp@gov.si ali po pošti na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

V drugem slovenskem Akcijskem načrtu za ekološko kmetovanje se morajo deležniki uskladiti o cilju, koliko kmetijskih zemljišč vključiti v ekološko kmetovanje, predlaganih je 20 % (evropski cilj je 25 %),  sedaj pa  je vključenih 11 % oz. dobrih 52.000 ha na 3689 kmetijskih gospodarstvih. V Sloveniji je v obdobju 2007–2020 rast ekološkega kmetijstva zelo nihala. V obdobju 2007–2009 smo beležili praktično stagnacijo ekološkega kmetijstva, ki ji je nato do leta 2015 sledila opazna rast, v zadnjih štirih letih pa se je rast ponovno zelo upočasnila. V letu 2020 pa je bil zabeležen celo upad števila kmetij vključenih v ekološko kontrolo. Kljub temu pa se je obseg KZU, vključenih v ekološko kontrolo, povečal za okoli 2.400 ha, še vedno pa močno prevladuje travinje, z kar 84 %.

Fotografija: Ena od ponudbe na ekološki turistični kmetiji Pr'Krač

view counter