Darinka Sebenik, 06/29/2021

Žetev 2021 je pred vrati

Foto: Darinka Sebenik

V pričakovanju žetve in napovedi upada cen je tudi poročilo iz EU-27. Zadostne količine padavin in postopno naraščajoče temperature so namreč odlične razmere za žitna polja in tako so napoveti za pridelek višje, kot v zadnjih šestih letih.

 

Za EU-27 služba agrometeoroloških napovedi Evropske komisije (MARS) predvideva nadpovprečne donose žit v letu 2021. Za navadno pšenico napovedujejo 6,01 t/ha, kar je 0,1 t/ha več, kot v majski napovedi in 5,6% več od dolgoletnega povprečja. Na zvišanje so vplivale predvsem napovedi pridelka za Nemčijo (7,95 t/ha) in Francijo (7,39 t/ha). Tudi mnoge druge članice so napovedale višje pridelke, znižale pa so jih Italija, Poljska, Češka in Slovaška. Napoved donosa durum pšenice je višja za 0,01 na 3,57 t/ha, kar je 2,2% nad povprečjem. Ozimnega ječmena bo več za 0,8 t/ha, ka pomeni 4,97 t/ha,  ali 4% nad dolgoletnim povprečjem. Ocena pridelka koruze se je zmerno povečala za 0,03 na 7,84 dt / ha ali 1,2% nad povprečjem.

 

Vreme kot kreator tržnih dogajanj

Napovedi letošnje žetve so torej glede količin obetavne, vendar ne smemo pozabiti, da bo na koncu odločalo vreme. To je bilo letos zelo muhasto in so bile temperature dolgo časa dosti, hladnejše od običajnih in nato so se praktično prek noči obrnile v nadpovprečne vrednosti. Toplejše vreme pa je v kombinaciji z zadostno vlago vseeno pospešilo kopičenje biomase v ogrščici, kar je izboljšalo možnosti za njen pridelek.

 

V srednji Evropi je bilo maja neobičajno hladno. Čeprav je to upočasnilo razvoj ozimn, je pomagalo preprečiti vodni stres v času, ko je manj padavin. Medtem ko so padavinski primanjkljaji v osrednji Italiji in na Portugalskem v poznejših fazah razvoja le malo vplivali na zimske pridelke, pa so bili presežki padavin v jugozahodni Španiji in južni črnomorski regiji spet zelo ugodni za razvoj poljščin.

 

Preveč moče v Baltskih državah ter južni in vzhodni Ukrajini pa so po drugi strani povzročile povečan napad škodljivcev in bolezni ter ovirale terensko delo. Poleg tega je v Ukrajini, severni Nemčiji in južni Danski zmanjšano sončno sevanje v času cvetenja poljščin tudi znižalo potencial pridelkov.  

view counter