Darinka Sebenik priredba po MKGP, 06/07/2021

»Nadomestni« tradicionalni slovenski zajtrk

Foto: Darinka Sebenik

Življenje se počasi vrača v stare tirnice. Tako bodo v petek, 11. junija, v šolah, vrtcih in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok pripravili »nadomestni« Tradicionalni slovenski zajtrk, ki ga lani tretji petek v novembru, na dan slovenske hrane, ni bilo možno pripraviti zaradi epidemioloških razmer ter posledično zaprtih šol in večine vrtcev. Izveden je bil doma, v okviru družin.

Minister dr. Jože Podgoršek pred prihajajočim »nadomestnim« Tradicionalnim slovenskim  zajtrkom izpostavlja: »Tradicionalni slovenski zajtrk je odlična priložnost, da najširši slovenski javnosti sporočimo dvoje: prvič, da je zajtrk pomemben del naših prehranskih navad, ker je del zdravega prehranjevanja, in drugič - vsej naši javnosti, tudi potrošnikom, želimo sporočiti, da je nakup lokalnih živil izjemno pomemben zato, da ohranjamo slovensko podeželje, slovensko kmetijstvo.« Vsak dan znova imamo torej priložnost, da spremenimo naše prehranske in nakupovalne navade.

Tradicionalni slovenski zajtrk, ki je lani »upihnil že 10. svečko«, se je v preteklih letih iz šol in vrtcev preselil tudi v druge ustanove, na naša delovna mesta in v naše domove. V petek, 11. junija, imamo torej znova priložnost, da podpremo slovenske pridelovalce in predelovalce hrane, da posežemo po lokalno pridelani hrani, podpremo prizadevanja za ohranjanje čistega, zdravega okolja, ohranjanje podeželja ter seznanjanje mladih s postopki pridelave in predelave hrane. Bodimo še posebej pozorni na to, kaj imamo na krožniku. Spomnimo se, od kod pride hrana, kdo jo pridela in koliko truda vloži v to delo, zakaj je hrana iz bližine (naj)boljša izbira, kdo skrbi za podeželje, kakšno vlogo imajo v celotni prehranski verigi čebele ter drugi opraševalci – seveda z mislijo na potrebno redno zajtrkovanje.

Tradicionalni slovenski zajtrk nam nudi še eno priložnost – da se zavemo problema zavržkov hrane oziroma odpadne hrane. Tudi na tem področju lahko vsak izmed nas naredi korak v smeri zmanjševanja.

Foto - arhivski posnetek iz leta 2019, posnet na dogodku GZS

view counter