obvestilo KGZS, 07/19/2018

Predlog odvzema medvedov v prihodnjem letu

Foto: Pexels

Povečan odvzem je glede na stanje populacije in škode v kmetijstvu nujen ukrep!  Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) je bila mnenja, da odvzem ne dosega prirastka in vseskozi predlagala večji odvzem, kar se je z monitoringom v okviru projekta Din Alp Bear tudi pokazalo kot resnično. Tako se je populacija medvedov številčno v zadnjih 10 letih skoraj podvojila, razširila pa tudi na območja, kjer ga prej ni bilo ali pa je bil prisoten le občasno. Vse to je imelo za posledico več škod in več konfliktnih situacij.
Nezadovoljstvo prebivalcev na območjih pojavljanja, veliko negotovosti, strahu, nenazadnje tudi škode v kmetijstvu so problemi, ki so postali nevzdržni.
Dejstvo je, da so populacije zveri preštevilčne in delujejo zelo moteče pri življenju in delu ljudi na podeželju. Zaradi tega je potrebna dodatna draga zaščita premoženja, ki pa vedno tudi ni učinkovita. Škode kljub temu ostajajo na visoki ravni. Kmetje so jasno povedali, da tega bremena velikih populacij zveri ne morejo veš nositi na svojih plečih. Želijo opravljati svoje dejavnosti brez večjih motenj, ki bi jih povzročale zveri.
Zavod za gozdove Slovenije je v Strokovnem mnenju za odvzem velikih zveri za obdobje 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019 predvidel odvzem 225 medvedov. Tako predviden odvzem odraža dejansko stanje na terenu in predstavlja prvi korak k izboljšanju razmer.
Predstavlja prvi korak k zniževanju številčnosti medvedje populacije v Slovenije, k omejevanju širjenja in zmanjševanju njene gostote (imamo eno najgostejših populacij v Evropi, tudi do 40 medvedov na 100 km2).

view counter