Franc Uršič, 03/12/2015

Bogovič podprl memorandum

Foto: Dora Uršič

Evropski poslanec Franc Bogovič se je včeraj v Strasbourgu udeležil okrogle mize o prihodnosti proizvodnje mleka v alpskem svetu po ukinitvi mlečnih kvot, ki je potekala v organizaciji evropskih poslancev EPP Herberta Dorfmanna, Elisabeth Köstinger in Michela Dantina, skupaj s poročevalcem Evropskega parlamenta pri Poročilu o prihodnosti mlečnega sektorja v EU Jamesom Nicholsonom. Osrednji gost dogodka je bil evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Phil Hogan.

Razprave so se udeležili tudi številni pridelovalci iz alpskih območij Avstrije, Italije, Francije in Nemčije, ki so prisotnim predstavili težave, s katerimi se spopadajo ob pridelavi mleka na teh območjih, in potencialne nevarnosti, ki grozijo po sprostitvi mlečnega trga v Evropi. Ena izmed ključnih kmetijskih panog ne tem območju je mlekarstvo - trajnostna pridelava kakovostnega mleka, ki pa je zaradi dražjih stroškov proizvodnje in težjih pogojev za pridelavo, v primerjavi z ravninskimi območji, na katerih prevladujejo veliki mlekarski konglomerati, lahko po liberalizaciji trga oz. sprostitvi mlečnih kvot ogrožena. »Da do tega ne bi prišlo, je treba, tako na strani Evropske komisije kot na strani držav članic EU, ki vključujejo alpska območja in med katerimi je tudi Slovenija, v okviru ukrepov Skupne kmetijske politike poiskati takšne rešitve in vzpodbude, ki bodo ohranile kmetijsko proizvodnjo na teh območjih.

 Navedeni memorandum za ohranitev proizvodnje v alpskih območjih med drugim predlaga vzpostavitev operativnega programa za proizvajalce mleka in mlečnih izdelkov na teh območjih, ki bi izboljšal njihovo promocijo ter povečal investicije v raziskave in razvoj, povečanje podpore za avtohtone vrste goveda ter izboljšanja ureditve kolektivnega upravljanja pašnikov.

Bogovič je predlagani memorandum seveda podprl in se predlagateljem zahvalil za njihov skupni proaktivni prispevek k urejanju položaja pridelovalcev. Dejstvo je, da se v Sloveniji kar 45 % mleka pridela na teh območjih, pridelava tudi ugodno vpliva na poselitev, ohranjanje krajine, razvoj turizma in ohranjanje delovnih mest. Zato mora biti ukrepanje po padcu mlečnih kvot hitro in učinkovito, alpske države pa morajo skupaj z Evropsko komisijo iskati rešitve, ki bodo kmete spodbujale k nadaljevanju proizvodnje.

 Za mlečno proizvodnjo z območja Alp je pomembno tudi odpiranje novih trgov, kjer obstaja povpraševanje po visoko kakovostnih kmetijskih pridelkih, ki se tu proizvajajo. Naznanil  je tudi ustanovitev t. i. Hoganovega sklada, namen katerega je omogočiti ugodnejše financiranje naložb v kmetijstvo s strani Evropske investicijske banke in ki bo uradno predstavljen čez nekaj dni. Za konec je dodal še, da so napovedi za mlečni sektor v Evropi za letošnje leto ugodne.

 Ob robu okrogle mize se je Bogovič srečal še s koroškim Slovencem Hanzijem Miklom, direktorjem Kmetijsko-gozdarske zbornice Koroške, s katerim sta izmenjala izkušnje in opredelila možnosti prihodnjega sodelovanja med slovenskimi in koroškimi kmeti.

view counter