obvestilo KGZS, Zgodilo se bo, četrtek, 18.5.2017

Dobrote slovenskih kmetij Ptuj 2017

Soorganizatorji razstave smo Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Mestna občina Ptuj in nosilka projekta javna služba kmetijskega svetovanja pri KGZS - Zavodu Ptuj. Projekt Dobrote slovenskih...

Dr. Marija Klopčič, Zgodilo se bo, četrtek, 18.5.2017

Mednarodni seminar o prireji mleka na Ptuju

Prijazno vas vabimo na mednarodni seminar o sektorju prireje mleka, ki je del programa ki je del mednarodnega projekta ISM+ v okviru ERASMUS+ programa: Prenos inovacij na temo: »Podjetnik z vizijo...

Jože Prah, ZGS, Zgodilo se bo, četrtek, 23.3.2017

Vzpostavitev gozdno lesne verige gorskega lesa

V petek, 31. marca 2017, bo v Solčavi predstavitev pobude za vzpostavitev gozdno - lesne verige gorskega lesa in podpis Pisma o nameri za ustanovitev projektnega konzorcija. Člani konzorcija bodo...

view counter