Matjaž Emeršič, Sadjarstvo in vinogradništvo, četrtek, 4.7.2013

Zatiranje ameriškega škržatka

Vse vinogradnike opozarjamo, da je sedaj čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka, ki je prenašalec zlate trsne rumenice. Ta bolezen, ki jo povzroča fitoplazma Grapevine flavescence dorée...

, Sadjarstvo in vinogradništvo, ponedeljek, 1.7.2013

Siva grozdna plesen (botritis)

Okužbe s sivo grozdno plesnijo se razvijejo v vlažnem vremenu; predvsem pred trgatvijo, ko se začne grozdje mehčati. V nekaterih letinah pa velike težave povzroča že v času cvetenja. Ker jo je na...

, Sadjarstvo in vinogradništvo, četrtek, 23.5.2013

Varstvo pred peronosporo in oidijem

Letošnja dolga zima je botrovala hitremu odganjanju poganjkov vinske trte. Sledile so hitra rast in ugodne vremenske razmere za razvoj peronospore; 8. maja so bili v vseh vinorodnih deželah...

view counter