Darinka Sebenik, Evropa in Svet, četrtek, 2.1.2014

Odprava podpor za mleko v ZDA

Konec leta 2013 je v Združenih državah Amerike prenehal veljati proračunski ukrep, ki je urejal področje kmetijskih subvencij. Vendar pa zaradi tega še ne bo konec podpor za kmetijstvo, saj se že...

Obvestilo, Evropa in Svet, petek, 6.12.2013

Za boj proti boleznim živali in zoonoz

EU namerava v letu 2014 za izkoreninjenje in spremljanje programov za odpravo živalskih bolezni in zoonoz nameniti 160.000.000 evrov. Glede na resne posledice, ki jih lahko povzročijo izbruhi...

Ime Priimek, Evropa in Svet, ponedeljek, 14.10.2013

Svetovni dan kmetic

Na svetovni konferenci OZN v Pekingu leta 1995 je bil razglašen 15. oktober za svetovni dan kmetic. Obenem so bili na pekinški konferenci zastavljeni cilji, s katerimi naj bi se izboljšal položaj...

view counter