Ime Priimek, Slovenija, četrtek, 23.8.2012

Nova Uredba o izvajanju sheme šolskega sadja

Vlada RS je na današnji seji sprejela Uredbo o izvajanju sheme šolskega sadja. Uredba razveljavlja dosedanjo Uredbo o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo. Predlagana nova uredba vsebinsko...

Ime Priimek, Slovenija, četrtek, 23.8.2012

Nadomestila za zmanjšanje dohodka na VVO

Vlada je po dolgih letih brezpravja vendarle sprejela uredbo s katero določa ukrepe, za katere se lahko izplačajo nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve...

Katarina Stanonik-Roter, Slovenija, petek, 10.8.2012

Poziv javnosti h gospodarnemu ravnanju z vodo v času suše

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije kot upravljavec namakalnega sistema Vogršček javno poziva vse uporabnike vode na kmetijskih zemljiščih tega območja h gospodarnemu ravnanju...

view counter