Obvestilo, Slovenija, torek, 28.3.2017

Poraba alkohola narašča

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so ugotavili, da se je v letu 2015 registrirana poraba alkohola v primerjavi z letom poprej znova zvišala in je znašala 11,5 litra čistega alkohola...

obvestilo Vlada, Slovenija, ponedeljek, 6.3.2017

Nadomestna zemljišča v Občini Hoče-Slivnica

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela sklep, s katerim poziva Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, da za realizacijo predkupne pravice upravičencev na njihov predlog...

obvestilo ARSKTRP, Slovenija, sreda, 22.2.2017

Lani 262,7 milijonov evrov za ukrepe SKP

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je v lanskem letu za ukrepe skupne kmetijske politike (SKP) izplačala 262,7 milijonov evrov. V ponedeljek, 27. 2. 2017, pa se začne kampanja...

view counter