Obvestilo, Poljedelstvo, četrtek, 2.7.2020

Kakšna je cena za kmetovo delo

Kmetijski inštitut Slovenije je po analitični kalkulaciji izračunal, da bi odkupna cena pšenice v letu 2020 bila 148,00 €/t. V komisiji za odkup in prodajo žit se z kalkulacijo, ki jo je pripravil...

Igor Škerbot, Poljedelstvo, sreda, 27.3.2019

Dognojevanje žit - drugo

obvestilo KGZS, Poljedelstvo, sreda, 22.3.2017

Obvezno hranjenje dokumentacije KOPOP in EK za upravičence

Tretji odstavek 142. člena uredbe, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD, pravi: »Upravičenci morajo na KMG še pet let po zadnji pridobitvi plačila za ukrepe razvoja podeželja iz te uredbe hraniti vse...

view counter