Ime Priimek, Zanimivosti, petek, 13.9.2013

Državno tekmovanje v strižnji ovc

Zveza društev rejcev drobnice Slovenije in revija Drobnica v sodelovanju z LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, Društvom rejcev drobnice Ilirska Bistrica, Občino Ilirska...

Obvestilo, Zanimivosti, četrtek, 29.8.2013

Slovenija gre v šolo

Inštitut za varovanje zdravja RS (IVZ) je v letu 2012 izvedel kvalitativno raziskavo na osnovi vodenih razgovorov s starši osnovnošolskih otrok, s katero je raziskoval odnos in stališča staršev do...

obvestilo MKGP, Zanimivosti, torek, 6.8.2013

Kraški med pridobil evropsko zaščito

Evropska komisija je danes v Uradnem listu EU objavila registracijo Kraškega medu (zaščitena označba porekla). Kraški med je tako že 17-ti slovenski proizvod in četrti proizvod z območja Krasa, ki...

view counter