Črtomir Praprotnik, dr. vet. med., Nasveti za mleko, ponedeljek, 2.7.2012

Vročinski stres in mastitis

Krave so zaradi velike proizvodnje toplote v vampu veliko bolj občutljive na vročino kot ljudje: že temperature nad 25 °C imajo negativen učinek na živali. Med vročinskim stresom sta za krave...

Črtomir Praprotnik, dr. vet. med., Nasveti za mleko, torek, 8.5.2012

Zdravljenja kliničnih primerov mastitisa v laktaciji – da ali ne

Zdravljenje kliničnih primerov mastitisa je lahko učinkovito, če je hitro, dovolj »močno« in dolgotrajno. Intramamarno zdravljenje okužb s koliformnimi bakterijami običajno ni učinkovito....

Črtomir Praprotnik, dr. vet. med., Nasveti za mleko, sobota, 10.3.2012

Odpornost mikroorganizmov proti antibiotikom in mastitis

Odpornost mikroorganizmov proti antibiotikom je eno ključnih vprašanj tako v veterini kot v humani medicini. V reji krav molznic se antibiotiki največ uporabljajo ravno za zdravljenje in...

view counter