Danica Kolarič, dipl. inž. kmet., Nasveti za mleko, torek, 29.4.2014

Krmljenje visoko produktivnega goveda

Tudi letos smo obiskali Govedorejske strokovne dneve na kmetijski šoli v Hatzendorfu v sosednji Avstriji. Predavali so priznani strokovnjaki s področja prehrane visoko produktivnih krav molznic in...

Jože Mohar, Nasveti za mleko, petek, 23.8.2013

Kdaj silirati, ko se koruza suši?

Slovenska živinoreja, v kateri je govedoreja najmočnejša panoga, si ne more predstavljati pridelave krme brez silažne koruze. Ta je bistvena energetska komponenta skoraj v vseh krmnih obrokih krav...

Mateja Ratiznojnik, dr. vet. med., Nasveti za mleko, torek, 21.8.2012

Škodljivi vpliv vročinskega stresa na reprodukcijo

Obdobje visokih dnevnih temperatur se približuje koncu in žal je naše poletje prekratko, da bi lahko v posameznih številkah časopisa v eni sezoni pregledali vse težave, ki jih povzročajo visoke...

view counter