Afimilk, Nasveti za mleko, četrtek, 25.9.2014

AfiAct II – za bolj uspešne osemenitve

Svetovno znano izraelsko podjetje Afimilk je dalo na trg novo napravo AfiAct II - pomočnik (AfiAct II Stanchion), s katero bodo rejci lahko izboljšali rodnost čred. Nova naprava namreč zaznava, da...

Danica Kolarič, dipl. inž. kmet., Nasveti za mleko, torek, 29.4.2014

Krmljenje visoko produktivnega goveda

Tudi letos smo obiskali Govedorejske strokovne dneve na kmetijski šoli v Hatzendorfu v sosednji Avstriji. Predavali so priznani strokovnjaki s področja prehrane visoko produktivnih krav molznic in...

Jože Mohar, Nasveti za mleko, petek, 23.8.2013

Kdaj silirati, ko se koruza suši?

Slovenska živinoreja, v kateri je govedoreja najmočnejša panoga, si ne more predstavljati pridelave krme brez silažne koruze. Ta je bistvena energetska komponenta skoraj v vseh krmnih obrokih krav...

view counter