Benjamin Dolinar, mag. org. inf., Novice, petek, 18.12.2020

Posvet o dopolnilnih dejavnostih na kmetijah

Na avdiovizualnem posvetu o dopolnilnih dejavnostih na kmetijah, ki sta ga organizirala Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije....

Benjamin Dolinar, mag. org. inf., Novice, ponedeljek, 14.12.2020

Aviarna influenca pri labodih grbcih na Koseškem bajerju

Na Koseškem bajerju, kjer se zadržujejo labodi grbci, je na visoko patogeno aviarno influenco podtipa H5N8 pozitiven še tretji labod. Ker se bolezen širi s stiki med zdravimi in okuženimi živalmi...

Benjamin Dolinar, mag. org. inf., Novice, sobota, 14.11.2020

Razpisa: Prvi za objekte in opremo na kmetiji; drugi za kolektivne naložbe

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je prejšnji teden objavilo dva javna razpisa iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva v višini 13....

view counter