Metrob d.o.o., Poljedelstvo, sreda, 23.4.2014

Varstvo žit pred boleznimi

V času začetka kolenčenja ter sočasno s pričakovanimi vremenskimi pogoji (višje temperature, vlaga) se začnejo pojavljati bolezni žit. V tem obdobju so najnevarnejše bolezni pepelasta plesen,...

Metrob d.o.o., Poljedelstvo, torek, 22.4.2014

Osnovni pogoj za visok pridelek koruze

Koruza je v Sloveniji najpomembnejša poljščina predvsem zaradi velikega potenciala za pridelek hranilnih snovi in energije ter dokaj nizkih stroškov pridelave. Za doseganje visokega in...

obvestilo MKGP, Poljedelstvo, četrtek, 17.4.2014

Tehnološki ukrepi za pridelavo koruze

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) je na svoji spletni strani objavilo brošuro »Tehnološki ukrepi pri pridelavi koruze za zmanjšanje občutljivosti vpliva suše«. Tehnološki ukrepi bodo...

obvestilo MKGP, Poljedelstvo, torek, 1.4.2014

S pravilnim gnojenjem varujemo okolje

Pomlad je čas gnojenja. S pravilnim gnojem rastlinam dodajamo le tiste in toliko hranil kot jih potrebujejo za normalno rast oziroma doseganje želenih pridelkov, saj jih v tleh ni dovolj. Tako...

Bayer CropScience, Poljedelstvo, sreda, 26.3.2014

Varstvo krompirja spomladi

Krompir je četrta najpomembnejša poljščina v prehrani ljudi. Pomembno vlogo je odigral tudi v zgodovini selitve narodov. Zaradi pojava krompirjeve plesni (Phytophthora infestans) in močno...

Jože Mohar, Poljedelstvo, ponedeljek, 24.3.2014

Kako najceneje namolsti več mleka?

Trenutno »zgodovinsko visoke« cene mleka seveda spodbujajo govedorejce k razmišljanju, kako prirejo mleka povečati. Pa ne samo kako ga več namolsti, ampak tudi kako to storiti najceneje....

Andrej Skrt, Bayer, Sadjarstvo in vinogradništvo, torek, 4.3.2014

Oskrba sadnega drevja po žledolomu

Žled, veter in sneg so marsikje poškodovali sadno drevje. Pri rezi moramo to upoštevati in vse poškodovane veje izrezati, večje rane pa zamazati s cepilno smolo. Kjer so se pokazale vzdolžne...

Andrej Skrt, Bayer, Sadjarstvo in vinogradništvo, torek, 4.3.2014

Spomladansko varstvo koščičarjev

Pri varstvu koščičarjev (breskve, nektarine, mandlji, češnje, višnje, slive in češplje, marelice), moramo upoštevati, da se med sadnimi rastlinami najprej prebudijo prav koščičarji. Za vse je zelo...

Mojca Škoberne, Metrob d. o. o., Poljedelstvo, ponedeljek, 24.2.2014

Začetno gnojenje koruze

Koruza kot ena najpomembnejših svetovnih poljščin je vseskozi predmet raziskav v luči nenehnega stremljenja za višjimi donosi kot posledica hitro rastočih potreb za prehrano ljudi, živali in...

Obvestilo, Govedoreja, petek, 31.1.2014

Aflatoksini v koruzi

Nacionalni veterinarski inštitut Veterinarske fakultete v Ljubljani je 30. januarja obvestil Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin o izvidih vzorcev krme, ki so bili odvzeti na...

view counter