Afimilk, Nasveti za mleko, četrtek, 25.9.2014

AfiAct II – za bolj uspešne osemenitve

Svetovno znano izraelsko podjetje Afimilk je dalo na trg novo napravo AfiAct II - pomočnik (AfiAct II Stanchion), s katero bodo rejci lahko izboljšali rodnost čred. Nova naprava namreč zaznava, da...

Aleš Bric, Metrob d.o.o., Poljedelstvo, ponedeljek, 1.9.2014

Cleranda - varstvo oljne ogrščice pred pleveli

Čeprav lahko s pravilnim kolobarjem in obdelavo strnišč prisotnost plevela močno zmanjšamo, si intenzivne pridelave ne moremo zamisliti brez uporabe herbicidov. Pravočasna izključitev...

Alojz Sajovic, Mehanizacija, petek, 11.7.2014

Obdelava strnišča za poletno ozelenitev polj

Žetev že poteka, tako da bo spet kmalu treba obdelati strnišča ter posejati poletne dosevke. V ta namen bo med drugim treba uporabiti tudi priključke za obdelavo tal. Na območju Slovenije se za...

Alja Kisilak, univ. dipl. inž. zoot., Konjereja, četrtek, 10.7.2014

Konji in mrčes

Gibanja letečega »krvosesnega« mrčesa na prostem ne moremo omejevati ali kontrolirati. V zaprtem prostoru, kot je na primer hlev, pa lahko naše domače živali do neke mere pred to nadlogo zaščitimo...

Alojz Sajovic, Mehanizacija, sreda, 9.7.2014

Sejalnice za neposredno setev v strnišče

Po žetvi se na večini kmetijskih gospodarstev postavlja vprašanje, kako čimhitreje in ceneje obdelati strnišče ter hkrati posejati strniščne dosevke. V zaostreni ekonomski situaciji, v kateri je...

Metrob d.o.o., Sadjarstvo in vinogradništvo, četrtek, 19.6.2014

Ekološko varstvo sadja

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je dovolilo promet in omejena ter nadzorovana uporaba fitofarmacevtskega sredstva (FFS) Vitisan (kalijev hidrogen karbonat), in sicer od 23. Maja 2014 za 120...

Metrob d.o.o., Poljedelstvo, petek, 23.5.2014

Varstvo krompirja

NOV za aktivno in učinkovito preprečitev in širjenje okužb s krompirjevo plesnijo (Phytophthora infestans) je fungicid Enervin...

Anton Darovic, Center bikovega semena, torek, 13.5.2014

Pomena genetike se ne zavedamo dovolj

Že tiskani izdaja Glasa dežele smo pred časom objavili povzetek rezultatov uporabe vrhunskih bikov na kmetiji Aleša Šmida, tokrat pa navajamo podatke o proizvodnji živali. Prav tako lahko najdete...

Doc. dr. Matej Vidrih, Strokovni nasveti, nedelja, 4.5.2014

Ograjevanje zemljišč za pašo

Kljub vloženemu trudu tako tistih, ki že pasejo, kot tudi dela kmetijske stroke se veliko kmetijskih zemljišč v Sloveniji še vedno zarašča ali pa sta jih je že prerasla grmovje in slab gozd. Tako...

Danica Kolarič, dipl. inž. kmet., Nasveti za mleko, torek, 29.4.2014

Krmljenje visoko produktivnega goveda

Tudi letos smo obiskali Govedorejske strokovne dneve na kmetijski šoli v Hatzendorfu v sosednji Avstriji. Predavali so priznani strokovnjaki s področja prehrane visoko produktivnih krav molznic in...

view counter