Alojz Sajovic, Mehanizacija, sreda, 9.7.2014

Sejalnice za neposredno setev v strnišče

Po žetvi se na večini kmetijskih gospodarstev postavlja vprašanje, kako čimhitreje in ceneje obdelati strnišče ter hkrati posejati strniščne dosevke. V zaostreni ekonomski situaciji, v kateri je...

Metrob d.o.o., Sadjarstvo in vinogradništvo, četrtek, 19.6.2014

Ekološko varstvo sadja

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je dovolilo promet in omejena ter nadzorovana uporaba fitofarmacevtskega sredstva (FFS) Vitisan (kalijev hidrogen karbonat), in sicer od 23. Maja 2014 za 120...

Metrob d.o.o., Poljedelstvo, petek, 23.5.2014

Varstvo krompirja

NOV za aktivno in učinkovito preprečitev in širjenje okužb s krompirjevo plesnijo (Phytophthora infestans) je fungicid Enervin...

Anton Darovic, Center bikovega semena, torek, 13.5.2014

Pomena genetike se ne zavedamo dovolj

Že tiskani izdaja Glasa dežele smo pred časom objavili povzetek rezultatov uporabe vrhunskih bikov na kmetiji Aleša Šmida, tokrat pa navajamo podatke o proizvodnji živali. Prav tako lahko najdete...

Doc. dr. Matej Vidrih, Strokovni nasveti, nedelja, 4.5.2014

Ograjevanje zemljišč za pašo

Kljub vloženemu trudu tako tistih, ki že pasejo, kot tudi dela kmetijske stroke se veliko kmetijskih zemljišč v Sloveniji še vedno zarašča ali pa sta jih je že prerasla grmovje in slab gozd. Tako...

Danica Kolarič, dipl. inž. kmet., Nasveti za mleko, torek, 29.4.2014

Krmljenje visoko produktivnega goveda

Tudi letos smo obiskali Govedorejske strokovne dneve na kmetijski šoli v Hatzendorfu v sosednji Avstriji. Predavali so priznani strokovnjaki s področja prehrane visoko produktivnih krav molznic in...

Dr. Jože Podgoršek, Poljedelstvo, ponedeljek, 28.4.2014

Pridelava fižola za zrnje

Nizek fižol za zrnje sejemo v maju na medvrstno razdaljo 50 do 60 cm in razdaljo v vrsti na 4 do 5 cm, kar pomeni gostoto od 400.000 do 500.000 rastlin na hektar. Setev v začetku meseca maja je...

Metrob d.o.o., Poljedelstvo, sreda, 23.4.2014

Varstvo žit pred boleznimi

V času začetka kolenčenja ter sočasno s pričakovanimi vremenskimi pogoji (višje temperature, vlaga) se začnejo pojavljati bolezni žit. V tem obdobju so najnevarnejše bolezni pepelasta plesen,...

Metrob d.o.o., Poljedelstvo, torek, 22.4.2014

Osnovni pogoj za visok pridelek koruze

Koruza je v Sloveniji najpomembnejša poljščina predvsem zaradi velikega potenciala za pridelek hranilnih snovi in energije ter dokaj nizkih stroškov pridelave. Za doseganje visokega in...

obvestilo MKGP, Poljedelstvo, četrtek, 17.4.2014

Tehnološki ukrepi za pridelavo koruze

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) je na svoji spletni strani objavilo brošuro »Tehnološki ukrepi pri pridelavi koruze za zmanjšanje občutljivosti vpliva suše«. Tehnološki ukrepi bodo...

view counter