obvestilo MKGP, Poljedelstvo, torek, 18.11.2014

Podaljšano obdobje gnojenja z gnojevko

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na pobudo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) na podlagi Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov...

Jože Mohar, Poljedelstvo, sobota, 1.11.2014

Agrosatov dan koruze na Gorenjskem

Konec septembra smo se zbrali na kmetiji Fon iz Spodnjega Brnika in predstavili gorenjskim pridelovalcem dva koruzna poskusa, enega za zrnje in enega za silažo. Kljub časovni stiski in spravilu...

Darinka Sebenik, Predelava mleka, četrtek, 30.10.2014

Izdelava skute iz sladkega mleka

Potrebujemo 5 litrov svežega neprekuhanega mleka. Nalijemo ga v pekač ali v dovolj veliko ognjevarno posodo, emajlirano (ne v posodo iz nerjavečega jekla z debelim dnom), ki jo lahko damo v pečico...

Aleksandar Plavšić, dr. vet. med., Govedoreja, torek, 28.10.2014

Presajanje zarodkov - embriotransfer

Reprodukcijski potencial vsakega zdravega rojenega teleta je izjemen. Predvidevamo, da žensko tele razpolaga s 150.000 »potencialnimi« jajčnimi celicami, moško pa z nemerljivimi milijardami...

Stane Knez, dr. vet. med, Govedoreja, nedelja, 26.10.2014

Aflatoksini v mleku

Aflatoksini so v Sloveniji v zadnjem letu postali nov dejavnik na področju prireje mleka, nanje pa se boste pridelovalci mleka enostavno morali privaditi, oziroma boste morali izvajati ukrepe za...

Aleš Bric, Metrob d.o.o., Poljedelstvo, torek, 14.10.2014

Varstvo žit pred pleveli v jesenskem času

Zatiranje plevela v jesenskem času je zaželeno pri zgodnjih setvah in dolgi, topli jeseni, ker je takrat razvoj plevelov hiter in povzroči slabšo rast žit. V takih razmerah se večina plevelov...

Afimilk, Nasveti za mleko, četrtek, 25.9.2014

AfiAct II – za bolj uspešne osemenitve

Svetovno znano izraelsko podjetje Afimilk je dalo na trg novo napravo AfiAct II - pomočnik (AfiAct II Stanchion), s katero bodo rejci lahko izboljšali rodnost čred. Nova naprava namreč zaznava, da...

Aleš Bric, Metrob d.o.o., Poljedelstvo, ponedeljek, 1.9.2014

Cleranda - varstvo oljne ogrščice pred pleveli

Čeprav lahko s pravilnim kolobarjem in obdelavo strnišč prisotnost plevela močno zmanjšamo, si intenzivne pridelave ne moremo zamisliti brez uporabe herbicidov. Pravočasna izključitev...

Alojz Sajovic, Mehanizacija, petek, 11.7.2014

Obdelava strnišča za poletno ozelenitev polj

Žetev že poteka, tako da bo spet kmalu treba obdelati strnišča ter posejati poletne dosevke. V ta namen bo med drugim treba uporabiti tudi priključke za obdelavo tal. Na območju Slovenije se za...

Alja Kisilak, univ. dipl. inž. zoot., Konjereja, četrtek, 10.7.2014

Konji in mrčes

Gibanja letečega »krvosesnega« mrčesa na prostem ne moremo omejevati ali kontrolirati. V zaprtem prostoru, kot je na primer hlev, pa lahko naše domače živali do neke mere pred to nadlogo zaščitimo...

view counter