Andrej Skrt, Bayer, Sadjarstvo in vinogradništvo, petek, 4.5.2012

Varstvo trte od pomladi do jeseni

Vinogradništvo zagotovo spada med najbolj dinamične panoge v kmetijstvu. Predvsem imajo za to veliko zaslug dejavniki, ki vplivajo na pridelavo. Med njimi je eden najpomembnejših podnebje in z...

Anton Darovic, Center bikovega semena, sreda, 25.4.2012

Novo v CBS - ponudba maj 2012

Črno-bela pasma

Jefferson

Prva dobava semena bika Jeffersona v letu 2012 je pošla v treh dneh, zato smo bili nekaj časa brez njega, vendar ga zdaj lahko spet...

Mojca Škoberne, Metrob d. o. o., Poljedelstvo, torek, 10.4.2012

Varstvo koruze pred pleveli

Za doseganje  visokih in kakovostnih pridelkov je nujna zgodnja setev, pravočasno opravljena agrotehnična opravila ter zatiranje plevelov. Visoke temperature v zadnjem obdobju so tla ogrela...

Franc Uršič, Govedoreja, ponedeljek, 2.4.2012

Šmarnica je najlepša!

 

Na 2.  razstavi cikastega goveda,  ki jo je pripravilo Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji, v sodelovanju s Konjeniškim klubom Komenda in KGZS –...

Alojz Sajovic, Mehanizacija, ponedeljek, 26.3.2012

Spravilo trave – priključki in smernice razvoja

 V deželo počasi prihaja pomlad in rastline se prebujajo iz zimskega mirovanja. Eden izmed pogojev za pripravo kakovostne krme za živali je, poleg zadovoljive in...

Marko Babnik, Bayer, Sadjarstvo in vinogradništvo, petek, 23.3.2012

Varstvo sadnega drevja

Zimski mraz in močni vetrovi so marsikje poškodovali sadno drevje. Pri obrezovanju sadnega drevja moramo to upoštevati in vse poškodovane veje izrezati, večje rane pa zamazati s ...

Črtomir Praprotnik, dr. vet. med., Nasveti za mleko, sobota, 10.3.2012

Odpornost mikroorganizmov proti antibiotikom in mastitis

Odpornost mikroorganizmov proti antibiotikom je eno ključnih vprašanj tako v veterini kot v humani medicini. V reji krav molznic se antibiotiki največ uporabljajo ravno za zdravljenje in...

Ime Priimek, Poljedelstvo, petek, 9.3.2012

Spomladansko varstvo žit pred pleveli

S prihajajočimi višjimi temperaturami in začetkom vegetacije je nastopila potreba po prvem dognojevanju žit. Posebno pozornost pa moramo nameniti tudi zatiranju plevela v žitu. Najprej pregledamo...

Lazslo Kerek, Bayer CropScience, Poljedelstvo, torek, 28.2.2012

Pleveli v žitih

S setvijo ozimnih žit smo lani končali pravočasno. Posevki žit so imeli na voljo zadostne količine vlage za dober vznik, saj je v zadnji tretjini oktobra padlo več kot 50 milimetrov dežja....

Darinka Sebenik, Mehanizacija, torek, 28.2.2012

Novost na trgu – slačilnik folije

Lahko bi zapisali kar končno! Kmetje ste že dalj časa iskali stroj, ki bi odstranil folijo z bale, saj je to zelo naporno in zamudno delo. Rešitev so našli v podjetju Tanco iz Irske.

...

view counter