Črtomir Praprotnik, dr. vet. med., Nasveti za mleko, sobota, 10.3.2012

Odpornost mikroorganizmov proti antibiotikom in mastitis

Odpornost mikroorganizmov proti antibiotikom je eno ključnih vprašanj tako v veterini kot v humani medicini. V reji krav molznic se antibiotiki največ uporabljajo ravno za zdravljenje in...

Ime Priimek, Poljedelstvo, petek, 9.3.2012

Spomladansko varstvo žit pred pleveli

S prihajajočimi višjimi temperaturami in začetkom vegetacije je nastopila potreba po prvem dognojevanju žit. Posebno pozornost pa moramo nameniti tudi zatiranju plevela v žitu. Najprej pregledamo...

Lazslo Kerek, Bayer CropScience, Poljedelstvo, torek, 28.2.2012

Pleveli v žitih

S setvijo ozimnih žit smo lani končali pravočasno. Posevki žit so imeli na voljo zadostne količine vlage za dober vznik, saj je v zadnji tretjini oktobra padlo več kot 50 milimetrov dežja....

Istok Marin, Bayer CropScience, Poljedelstvo, torek, 28.2.2012

Zatiranje bolezni ječmena

Ječmen napada veliko bolezni. Raziskave kažejo, da je teh nekaj več kot dvesto, vendar pa večjo gospodarsko škodo lahko pri nepravilnem ali nepravočasnem ukrepanju povzroči zgolj ducat bolezni....

Darinka Sebenik, Mehanizacija, torek, 28.2.2012

Novost na trgu – slačilnik folije

Lahko bi zapisali kar končno! Kmetje ste že dalj časa iskali stroj, ki bi odstranil folijo z bale, saj je to zelo naporno in zamudno delo. Rešitev so našli v podjetju Tanco iz Irske.

...

Alojz Sreš, univ. dipl. inž. agr., Poljedelstvo, ponedeljek, 27.2.2012

Spomladansko varstvo ogrščice

Oljna ogrščica postaja čedalje pomembnejša poljščina. Da bi dosegli zahteve EU po proizvodnji biodizla, bi morali površine, zasejane z oljno ogrščico, precej povečati. Oljna ogrščica ugodno vpliva...

Jože Mohar, Darinka Sebenik, Poljedelstvo, ponedeljek, 27.2.2012

Krompir - nekoč paradna disciplina

V prilogi o pridelavi krompirja smo predstavili tudi načine trženja in ta članek objavljamo tudi na spletu, druge članke pa dobite v tiskani ali pdr-verziji. 

 

V...

Mateja Ratiznojnik, dr. vet. med., Govedoreja, torek, 21.2.2012

Kako napake v prehrani vplivajo na plodnost molznic

Dobra plodnost krav je zelo pomembna v prireji mleka, nanjo pa lahko vplivamo z urejeno prehrano. Na plodnost vplivajo številni dejavniki, ki jih lahko razvrstimo na genske dejavnike in vplive...

Anton Darovic, Center bikovega semena, torek, 21.2.2012

Novo v CBS - februar 2012

Gepard je predstavnik nove krvne linije pri lisasti pasmi. Njegov oče je bik Gebalot, katerega potomci še niso bili v ponudbi GPZ. Po biku je zaradi njegovih plemenskih vrednosti...

Aleš Kolmanič in dr. Mario Lešnik, Govedoreja, torek, 21.2.2012

Kritične točke za obvladovanje aflatoksinov v krmi prežvekovalcev

Kritične točke v verigi krme so, ko se za dovolj časa vzpostavijo razmere za razvoj gliv, ki oblikujejo aflatoksine. To je vlaga krme nad trinajst odstotkov, zračna vlaga prek 70 odstotkov in...

view counter