Mojca Škoberne, Metrob d. o. o., Sadjarstvo in vinogradništvo, četrtek, 21.6.2012

Varstvo in gnojenje vinske trte po cvetenju

 

Vinska trta, odvisno od sorte in lege je ta čas zelo občutljiva za glivična obolenja. V vinogradih peronospore in oidija trenutno še nismo opazili, vendar pa vremenske razmere v...

Franc Uršič, Strokovni nasveti, torek, 19.6.2012

Voda tudi za živali - ne pozabite

 

Poletni čas, velike vročine in direktno sonce predstavljajo dodatna tveganje za zdravje domačih živali, saj se le te soočajo s podobnimi težavami kot ljudje. Zato jim je treba...

Mojca Škoberne, Metrob d. o. o., Zelenjadarstvo, ponedeljek, 4.6.2012

Varstvo krompirja in vrtnin

 

V času, ko se vrste krompirja sklenejo je potrebno začeti z zaščito pred krompirjevo plesnijo in črno listno pegavostjo.Zaradi nestanovitnega vremena (...

Mojca Škoberne, Metrob d. o. o., Poljedelstvo, ponedeljek, 4.6.2012

Zatiranje plevelov po vzniku koruze in plevela

V posevku koruze zatiramo plevele v fazi štirih in več razgrnjenih listov, saj je do takrat tudi  vzniknila večina...

Andrej Skrt, Bayer, Sadjarstvo in vinogradništvo, četrtek, 31.5.2012

Peronospora - varstvo

 

Ugodne vremenske razmere, dovolj visoke temperature, dovolj padavin v aprilu in maju, dolg čas omočenosti listov in hitra prirast ter nezavarovani zeleni deli rastline, omogočajo...

Marko Babnik, Andrej Skrt, Bayer, Sadjarstvo in vinogradništvo, četrtek, 31.5.2012

Sadjarski nasveti - varstvo jablan, hrušk

 

Ključ do optimalnega varstva je v opazovanju in kontrolnih pregledih sadovnjaka. Tako lahko v tem času opazujete, kako se na jablanah plodiči lepo debelijo. Na Primorskem so obrane...

Mojca Škoberne, Metrob d. o. o., Sadjarstvo in vinogradništvo, petek, 11.5.2012

Varstvo in gnojenje vinske trte pred cvetenjem

 

Narava nas vsako leto preseneča. Sproti se moramo prilagajati različnim vremenskim razmeram in izzivom. Glede na to, da smo v obdobju pred cvetenjem...

Metka Barbarič, KGZS - zavod MS, Poljedelstvo, sreda, 9.5.2012

Koruza in kolobar

 

Glede kolobarja koruza ni občutljiva, saj vemo, da jo lahko pridelujemo v monokulturi. Vendar je pri nas pridelovanje koruze v monokulturi omejeno ali prepovedano z Uredbo o...

Metka Barbarič, KGZS - zavod MS, Poljedelstvo, sreda, 9.5.2012

Koruza – zrnje ali silaža

Pri nas večina kmetov prideluje koruzo za potrebe prehrane za živali na lastnih kmetijah, je pa koruza tudi tržna poljščina. Zaradi ukrepov kmetijske politike obseg pridelave ostaja več ali manj...

Črtomir Praprotnik, dr. vet. med., Nasveti za mleko, torek, 8.5.2012

Zdravljenja kliničnih primerov mastitisa v laktaciji – da ali ne

Zdravljenje kliničnih primerov mastitisa je lahko učinkovito, če je hitro, dovolj »močno« in dolgotrajno. Intramamarno zdravljenje okužb s koliformnimi bakterijami običajno ni učinkovito....

view counter