Mojca Škoberne, Metrob d. o. o., Sadjarstvo in vinogradništvo, petek, 11.5.2012

Varstvo in gnojenje vinske trte pred cvetenjem

 

Narava nas vsako leto preseneča. Sproti se moramo prilagajati različnim vremenskim razmeram in izzivom. Glede na to, da smo v obdobju pred cvetenjem...

Metka Barbarič, KGZS - zavod MS, Poljedelstvo, sreda, 9.5.2012

Koruza – zrnje ali silaža

Pri nas večina kmetov prideluje koruzo za potrebe prehrane za živali na lastnih kmetijah, je pa koruza tudi tržna poljščina. Zaradi ukrepov kmetijske politike obseg pridelave ostaja več ali manj...

Metka Barbarič, KGZS - zavod MS, Poljedelstvo, sreda, 9.5.2012

Koruza in kolobar

 

Glede kolobarja koruza ni občutljiva, saj vemo, da jo lahko pridelujemo v monokulturi. Vendar je pri nas pridelovanje koruze v monokulturi omejeno ali prepovedano z Uredbo o...

Črtomir Praprotnik, dr. vet. med., Nasveti za mleko, torek, 8.5.2012

Zdravljenja kliničnih primerov mastitisa v laktaciji – da ali ne

Zdravljenje kliničnih primerov mastitisa je lahko učinkovito, če je hitro, dovolj »močno« in dolgotrajno. Intramamarno zdravljenje okužb s koliformnimi bakterijami običajno ni učinkovito....

Andrej Skrt, Bayer, Sadjarstvo in vinogradništvo, petek, 4.5.2012

Varstvo trte od pomladi do jeseni

Vinogradništvo zagotovo spada med najbolj dinamične panoge v kmetijstvu. Predvsem imajo za to veliko zaslug dejavniki, ki vplivajo na pridelavo. Med njimi je eden najpomembnejših podnebje in z...

Anton Darovic, Center bikovega semena, sreda, 25.4.2012

Novo v CBS - ponudba maj 2012

Črno-bela pasma

Jefferson

Prva dobava semena bika Jeffersona v letu 2012 je pošla v treh dneh, zato smo bili nekaj časa brez njega, vendar ga zdaj lahko spet...

Mojca Škoberne, Metrob d. o. o., Poljedelstvo, torek, 10.4.2012

Varstvo koruze pred pleveli

Za doseganje  visokih in kakovostnih pridelkov je nujna zgodnja setev, pravočasno opravljena agrotehnična opravila ter zatiranje plevelov. Visoke temperature v zadnjem obdobju so tla ogrela...

Franc Uršič, Govedoreja, ponedeljek, 2.4.2012

Šmarnica je najlepša!

 

Na 2.  razstavi cikastega goveda,  ki jo je pripravilo Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji, v sodelovanju s Konjeniškim klubom Komenda in KGZS –...

Alojz Sajovic, Mehanizacija, ponedeljek, 26.3.2012

Spravilo trave – priključki in smernice razvoja

 V deželo počasi prihaja pomlad in rastline se prebujajo iz zimskega mirovanja. Eden izmed pogojev za pripravo kakovostne krme za živali je, poleg zadovoljive in...

Marko Babnik, Bayer, Sadjarstvo in vinogradništvo, petek, 23.3.2012

Varstvo sadnega drevja

Zimski mraz in močni vetrovi so marsikje poškodovali sadno drevje. Pri obrezovanju sadnega drevja moramo to upoštevati in vse poškodovane veje izrezati, večje rane pa zamazati s ...

view counter