Anton Darovic, Center bikovega semena, ponedeljek, 24.12.2012

Bik Gepard

Seme bika Geparda je že bilo v ponudbi GPZ, zdaj pa ga spet pounujamo. Bik že dlje časa kotira med 30 najboljših bikov lisaste pasme v Nemčiji v SPV. V Sloveniji je bil odbran tudi za...

obvestilo MKGP, Strokovni nasveti, sreda, 19.12.2012

Pravilno kurjenje - čistejše ozračje

S pravilnim kurjenjem, pravilno pripravo drv in izbiro prave kurilne naprave bistveno zmanjšamo emisije delcev PM10 in prihranimo pri kurivu.  O tem so spregorovili na novinarski konferenci...

Mojca Škoberne, Metrob d. o. o., Strokovni nasveti, petek, 30.11.2012

Zdrave rastline, varna hrana

Na posvetu 'Zdrave rastline, varna hrana', ki ga je organiziralo podjetje Metrob d.o.o. v Kongresnem centru Wellness Laško, so bili predstavljeni rezultati in posebnosti tekočega leta ter novosti...

Anton Darovic, Center bikovega semena, petek, 2.11.2012

Novembrske novosti CBS

Kot vsak mesec, tudi tokrat objavljamo najbolj zanimive bike, ki so prodajnem programu in jih je mogoče naročiti. Ob tem ne spreglejte tudi možnosti, da se s predstavnikom CBS-ja posvetujete o...

Anton Darovic, Center bikovega semena, ponedeljek, 29.10.2012

Okrajšave plemenskih vrednosti

V novem katalogu bikov 2012/13 smo uvedli okrajšave za posamezne plemenske vrednosti. Okrajšave bomo sedaj uporabljali tudi v člankih časopisa Glas dežele, kar nam bo omogočilo lažje pisanje....

Andrej Zemljič, Kmetijski inštitut Slovenije, Poljedelstvo, ponedeljek, 8.10.2012

Tehnologija pridelovanja ozimnih žit

Z ozimnimi žiti pri nas vsako leto posejemo okoli 51.000 hektarjev njiv. Največji delež, okoli 29.000 hektarjev njiv, je posejano s pšenico in ječmenom (slednjega pridelujemo na okoli 17.000...

Andrej Zemljič, Kmetijski inštitut Slovenije, Poljedelstvo, ponedeljek, 8.10.2012

Obdelava tal in setev ozimnih žit

Namen obdelave tal je ustvariti primerne razmere za optimalni razvoj sejanih rastlin in s tem za visok in zanesljiv pridelek. V praksi sta uveljavljena konvencionalen in konzervacijski način...

Andrej Zemljič, Kmetijski inštitut Slovenije, Poljedelstvo, ponedeljek, 8.10.2012

Gnojenje ozimnih žit

Za strokovno utemeljeno gnojenje in s tem doseganje visokih in kakovostnih pridelkov moramo poznati najmanj dva podatka. Prvi je raven založenosti tal s hranili, ki ga dobimo s kemijsko analizo...

Anton Darovic, Center bikovega semena, četrtek, 4.10.2012

Novo pri črno-beli pasmi (oktober 2012)

Zanesljivost plemenskih vrednosti bika se povečuje s številom njegovih hčera v obračunu, hkrati pa z večanjem števila hčera v obračunu plemenskih vrednosti in staranjem bika, njegove plemenske...

Anton Darovic, Center bikovega semena, četrtek, 23.8.2012

Novo v CBS - avgust 2012

V GPZ začenjamo s prodajo bikovega semena za Genetik Avstrijo, in sicer za lisasto in rjavo pasmo. Za ti dve pasmi imata Nemčija in Avstrija skupne rejske programe. Tako so plemenske vrednosti za...

view counter