Mojca Škoberne, Metrob d. o. o., Strokovni nasveti, petek, 30.11.2012

Zdrave rastline, varna hrana

Na posvetu 'Zdrave rastline, varna hrana', ki ga je organiziralo podjetje Metrob d.o.o. v Kongresnem centru Wellness Laško, so bili predstavljeni rezultati in posebnosti tekočega leta ter novosti...

Anton Darovic, Center bikovega semena, petek, 2.11.2012

Novembrske novosti CBS

Kot vsak mesec, tudi tokrat objavljamo najbolj zanimive bike, ki so prodajnem programu in jih je mogoče naročiti. Ob tem ne spreglejte tudi možnosti, da se s predstavnikom CBS-ja posvetujete o...

Anton Darovic, Center bikovega semena, ponedeljek, 29.10.2012

Okrajšave plemenskih vrednosti

V novem katalogu bikov 2012/13 smo uvedli okrajšave za posamezne plemenske vrednosti. Okrajšave bomo sedaj uporabljali tudi v člankih časopisa Glas dežele, kar nam bo omogočilo lažje pisanje....

Andrej Zemljič, Kmetijski inštitut Slovenije, Poljedelstvo, ponedeljek, 8.10.2012

Obdelava tal in setev ozimnih žit

Namen obdelave tal je ustvariti primerne razmere za optimalni razvoj sejanih rastlin in s tem za visok in zanesljiv pridelek. V praksi sta uveljavljena konvencionalen in konzervacijski način...

Andrej Zemljič, Kmetijski inštitut Slovenije, Poljedelstvo, ponedeljek, 8.10.2012

Tehnologija pridelovanja ozimnih žit

Z ozimnimi žiti pri nas vsako leto posejemo okoli 51.000 hektarjev njiv. Največji delež, okoli 29.000 hektarjev njiv, je posejano s pšenico in ječmenom (slednjega pridelujemo na okoli 17.000...

Andrej Zemljič, Kmetijski inštitut Slovenije, Poljedelstvo, ponedeljek, 8.10.2012

Gnojenje ozimnih žit

Za strokovno utemeljeno gnojenje in s tem doseganje visokih in kakovostnih pridelkov moramo poznati najmanj dva podatka. Prvi je raven založenosti tal s hranili, ki ga dobimo s kemijsko analizo...

Anton Darovic, Center bikovega semena, četrtek, 4.10.2012

Novo pri črno-beli pasmi (oktober 2012)

Zanesljivost plemenskih vrednosti bika se povečuje s številom njegovih hčera v obračunu, hkrati pa z večanjem števila hčera v obračunu plemenskih vrednosti in staranjem bika, njegove plemenske...

Anton Darovic, Center bikovega semena, četrtek, 23.8.2012

Novo v CBS - avgust 2012

V GPZ začenjamo s prodajo bikovega semena za Genetik Avstrijo, in sicer za lisasto in rjavo pasmo. Za ti dve pasmi imata Nemčija in Avstrija skupne rejske programe. Tako so plemenske vrednosti za...

Mateja Ratiznojnik, dr. vet. med., Nasveti za mleko, torek, 21.8.2012

Škodljivi vpliv vročinskega stresa na reprodukcijo

Obdobje visokih dnevnih temperatur se približuje koncu in žal je naše poletje prekratko, da bi lahko v posameznih številkah časopisa v eni sezoni pregledali vse težave, ki jih povzročajo visoke...

Danica Kolarič, dipl. inž. kmet., Govedoreja, ponedeljek, 20.8.2012

Ključ do zdravja in visoke mlečnosti molznic je na krmilni mizi

 

Osnovo dobrega krmnega obroka predstavlja kakovostno pripravljena in konzervirana osnovna krma. Posebej zdaj, v vročih poletnih mesecih, ko se nepravilno pripravljena krma še močneje...

view counter