Darinka Sebenik, Poljedelstvo, četrtek, 5.9.2013

Priloga o namakanju

Strokovna priloga o namakanju se danes, ko je že padlo nekaj dežja, mogoče ne zdi več tako nujna. Vendar menimo, da je prišel čas, ko bomo končno prebili način razmišljanja, da o nakupu gasilske...

Jože Mohar, Nasveti za mleko, petek, 23.8.2013

Kdaj silirati, ko se koruza suši?

Slovenska živinoreja, v kateri je govedoreja najmočnejša panoga, si ne more predstavljati pridelave krme brez silažne koruze. Ta je bistvena energetska komponenta skoraj v vseh krmnih obrokih krav...

Aleš Bric, Metrob d.o.o., Poljedelstvo, sreda, 21.8.2013

S Clerando nad plevele v oljni ogrščice

Čeprav lahko s pravilnim kolobarjem in obdelavo strnišč razraslost plevela močno zmanjšamo, si intenzivne pridelave ne moremo zamisliti brez herbicidov. Pravočasno zatrtje plevela je zlasti...

Doc.dr. Štefan Pintarič, Govedoreja, sreda, 31.7.2013

Kopeli ali suho čiščenje?

Nega parkljev je ena od kritičnih točk v reji molznic, ki ji mora rejec posvečati posebno pozornost. Poleg plodnostnih motenj in težav z zdravjem vimena je to tretja najpogostejša zdravstvena...

Matjaž Emeršič, Sadjarstvo in vinogradništvo, četrtek, 4.7.2013

Zatiranje ameriškega škržatka

Vse vinogradnike opozarjamo, da je sedaj čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka, ki je prenašalec zlate trsne rumenice. Ta bolezen, ki jo povzroča fitoplazma Grapevine flavescence dorée...

Črtomir Praprotnik, dr. vet. med., Strokovni nasveti, sreda, 3.7.2013

Pravilno ravnanje s kolostrumom

Samo uspešen začetek življenja, ki ga določajo prve ure, lahko vodi v dobre rejske rezultate. Teleta so rojena brez protiteles in so tako lahek plen mikroorganizmov, zato ima zaužitje dovolj...

, Zelenjadarstvo, torek, 2.7.2013

Por postaja stabilen vrtnarski pridelek

Med vrtnine, katerih pridelovanja je v Sloveniji vse več in so predvsem vse bolj pomembne v kulinariki, zagotovo lahko uvrstimo tudi por. Na globalnem (v tem primeru slovenskem) trgu je še vedno...

, Sadjarstvo in vinogradništvo, ponedeljek, 1.7.2013

Siva grozdna plesen (botritis)

Okužbe s sivo grozdno plesnijo se razvijejo v vlažnem vremenu; predvsem pred trgatvijo, ko se začne grozdje mehčati. V nekaterih letinah pa velike težave povzroča že v času cvetenja. Ker jo je na...

, Sadjarstvo in vinogradništvo, četrtek, 23.5.2013

Varstvo pred peronosporo in oidijem

Letošnja dolga zima je botrovala hitremu odganjanju poganjkov vinske trte. Sledile so hitra rast in ugodne vremenske razmere za razvoj peronospore; 8. maja so bili v vseh vinorodnih deželah...

Dr. Jože Podgoršek, Zelenjadarstvo, sobota, 18.5.2013

Oskrba paprike in paradižnika na prostem

Papriko in paradižnik, kot toplotno zahtevnejši vrtnini presajamo na prosto šele v maju, ko ni več nevarnosti pozebe in so povprečne dnevne temperature nad 10 ºC. Za ti dve vrtnini so namreč...

view counter