Anton Darovic, Center bikovega semena, sreda, 25.12.2013

Genomska selekcija v praksi – v Avstriji

Strokovni dnevi GPZ so postali že stalnica in jih pripravimo vsako leto. Dva dneva pomladi in dva jeseni. Tokrat, 27. in 28. novembra 2013, so bili že peti zapored. Eno od predavanje je bilo tudi...

Alojz Sajovic, Mehanizacija, sreda, 25.12.2013

Hibridni teleskopski nakladalnik Merlo 40.7 Hybrid

 

Na novembrskem sejmu kmetijske tehnike Agritechnica 2013, ki se je odvijal v severnonemškem mestu Hannover, so predstavili številne novosti. Na podlagi ocenjevanja strokovne komisije...

Mojca Škoberne, Metrob d. o. o., Poljedelstvo, četrtek, 12.12.2013

Novo v tehnologiji pridelave koruze

V Murski Soboti smo konec prejšnjega tedna pripravili Seminar Easy Start® TE-Max. Mikrogranulirano...

obvestilo MKGP, Poljedelstvo, četrtek, 28.11.2013

Podaljšanje obdobja gnojenja

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je izdala Dovoljenje za podaljšanje obdobja gnojenja s tekočimi organskimi gnojili. Dovoljenje so izdali na pobudo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in na...

Monika Mohar, Hortika, Strokovni nasveti, nedelja, 27.10.2013

Jesensko urejanje grobov

V drugi polovici oktobra nam misli večkrat uhajajo k našim prednikom in njihovim grobovom. Ob tem si večina zastavlja vprašanje: »Le kaj bomo letos posadili?« Kaj če bi gredico, ki je namenjena...

Aleš Bric, Metrob d.o.o., Poljedelstvo, sreda, 16.10.2013

Zatiranje plevelov na travinju, posevkih detelj in lucerne

Letošnje ekstremno vroče in suho poletje je izredno prizadelo travnike, deteljno-travne mešanice kot tudi ostale krmne posevke. Zaradi redkejšega sklopa so se nezaželene zeli (še posebej ščavje)...

Darinka Sebenik, Govedoreja, petek, 4.10.2013

Mednarodni kmetijski sejem SPACE 2013

V prvi dekadi septembra sem v organizaciji DANS (Društvo agrarnih novinarjev Slovenije) obiskala kmetijski sejem SPACE v Franciji, v neposredni bližini Rennsa. To...

Tatjana Pevec, Govedoreja, četrtek, 3.10.2013

Zgodnja spomladanska krma

V tem letnem času trava še raste in tisti, ki travinje uporabljajo za pašo in košnjo, lahko s pridom izkoristijo hranila, ki nam jih narava še ponuja. Dokler bo vreme dopuščalo, je torej dobro...

Jožica Dolničar, univ. dipl. inž. agr., Poljedelstvo, sreda, 2.10.2013

Apnenje

Med pomembne kazalnike rodovitnosti tal spada tudi reakcija tal, ki jo izražamo s pH vrednostjo, in ki pove, ali so tla kisla ali bazična. Vpliva na fizikalno-kemične procese v tleh in na...

dr. Marina Pintar, Poljedelstvo, ponedeljek, 30.9.2013

Načini namakanja

V članku bomo opisali samo tiste načine namakanja in namakalno opremo, ki so primerni za naravne danosti ter tehnične in tehnološke razmere v Sloveniji.

Namakanje z ...

view counter