obvestilo MKGP, Poljedelstvo, četrtek, 28.11.2013

Podaljšanje obdobja gnojenja

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je izdala Dovoljenje za podaljšanje obdobja gnojenja s tekočimi organskimi gnojili. Dovoljenje so izdali na pobudo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in na...

Monika Mohar, Hortika, Strokovni nasveti, nedelja, 27.10.2013

Jesensko urejanje grobov

V drugi polovici oktobra nam misli večkrat uhajajo k našim prednikom in njihovim grobovom. Ob tem si večina zastavlja vprašanje: »Le kaj bomo letos posadili?« Kaj če bi gredico, ki je namenjena...

Aleš Bric, Metrob d.o.o., Poljedelstvo, sreda, 16.10.2013

Zatiranje plevelov na travinju, posevkih detelj in lucerne

Letošnje ekstremno vroče in suho poletje je izredno prizadelo travnike, deteljno-travne mešanice kot tudi ostale krmne posevke. Zaradi redkejšega sklopa so se nezaželene zeli (še posebej ščavje)...

Darinka Sebenik, Govedoreja, petek, 4.10.2013

Mednarodni kmetijski sejem SPACE 2013

V prvi dekadi septembra sem v organizaciji DANS (Društvo agrarnih novinarjev Slovenije) obiskala kmetijski sejem SPACE v Franciji, v neposredni bližini Rennsa. To...

Tatjana Pevec, Govedoreja, četrtek, 3.10.2013

Zgodnja spomladanska krma

V tem letnem času trava še raste in tisti, ki travinje uporabljajo za pašo in košnjo, lahko s pridom izkoristijo hranila, ki nam jih narava še ponuja. Dokler bo vreme dopuščalo, je torej dobro...

Jožica Dolničar, univ. dipl. inž. agr., Poljedelstvo, sreda, 2.10.2013

Apnenje

Med pomembne kazalnike rodovitnosti tal spada tudi reakcija tal, ki jo izražamo s pH vrednostjo, in ki pove, ali so tla kisla ali bazična. Vpliva na fizikalno-kemične procese v tleh in na...

dr. Marina Pintar, Poljedelstvo, ponedeljek, 30.9.2013

Načini namakanja

V članku bomo opisali samo tiste načine namakanja in namakalno opremo, ki so primerni za naravne danosti ter tehnične in tehnološke razmere v Sloveniji.

Namakanje z ...

Monika Mohar, Hortika, Strokovni nasveti, petek, 27.9.2013

Balkonsko cvetje

 Letošnje poletje je bilo res izredno vroče in suho za vse: ljudi, živali in rastline. Zdaj po prvem obilnejšem dežju z zanimanjem opazujemo, če si bodo rastline opomogle ali pa je...

Anton Darovic, Govedoreja, četrtek, 26.9.2013

Druga državna razstava lisaste pasme

V sklopu 30. evropskega kongresa lisaste pasme tudi 2. državna razstava te pasme v Sloveniji. Razstavljene so bile najboljše živali iz celotne Slovenije. Sodelovalo je 71 živali v kategorijah:...

Iris Gregorec, Metrob d.o.o., Poljedelstvo, sreda, 25.9.2013

Varstvo žit pred pleveli v jesenskem času

Zatiranje plevela v jesenskem času je zaželeno pri zgodnjih setvah in dolgi, topli jeseni, ker je takrat razvoj plevelov hiter in povzroči slabšo rast žit. V takih razmerah se večina plevelov že...

view counter