PREGOVOR

Če v prosincu (januarja) drevje od mraza poka, bo sadja jeseni in moka.
Za 21. julij velja: Ako je na Lovrencain Antona lepo, še jeseni bo tako.
Če v prosincu (januarja) ni snega, ga mali traven (april) da.
Če bo prosinca mokrilo, bo pole in grozdje slabo rodilo.
Se Polona (9. 2.) v soncu odtaja, v mokrem poletju gob preostaja.
Če je Velikega travna (maja) lepo, je dobro za kruh in seno.
Če na Mihalevo (29. 9.) sever vleče, veliko zimo in sneg obleče.
Če na Urbana (25.5.) sonce sije, Jeseni polne sode nalije.
V oktobru burja, mraz, januarja sončen čas.
view counter