PREGOVOR

V prosincu (januarju) toplota, v svečanu (februarja) mrzlota.
Če v prosincu (januarja) drevje od mraza poka, bo sadja jeseni in moka.
Za prvi in zadnji april nas bi vsakdo rad nabril.
Če bo prosinca mokrilo, bo pole in grozdje slabo rodilo.
Če je Velikega travna (maja) lepo, je dobro za kruh in seno.
Če v prosincu (januarja) ni snega, ga mali traven (april) da.
Če bo prosinca (januarja) mokrilo, bo polje in grozdje slabo rodilo.
Če Tilen (1.9.) je oblačen in meglen, grda, deževna bo jesen.
Če na mrtvih dan dežuje,se huda zima pričakuje.
Vreme, ki ga Lovrenc (10.8) naredi, do konca jeseni drži!
view counter