PREGOVOR

Če v prosincu (januarja) ni snega, ga mali traven (april) da.
Za prvi in zadnji april nas bi vsakdo rad nabril.
V prosincu (januarju) toplota, v svečanu (februarja) mrzlota.
"Ob nevihti se hrasta, smreke in vrbe boj, pa raje pod bukvijo in lipo postoj."
Svečanski Valentin (14.2.) prinese ključ od korenin.
Kadar Anton (17. 1.)z dežjem prihaja, se dolgo potem zemlja napaja.
Če je Velikega travna (maja) lepo, je dobro za kruh in seno.
Za 25. julije velja: Če na Jakoba dežuje, ostro zimo oznanjuje.
"Za 20.julij velja: Pusta in vlažna Marjeta nič dobrega ne obeta."
Se Polona (9. 2.) v soncu odtaja, v mokrem poletju gob preostaja.
view counter