PREGOVOR

Če je svečana (februarja) pretoplo, bo malega travna (aprila) počivala brana, če pa je mraz, se poti obraz.
Če je Velikega travna (maja) lepo, je dobro za kruh in seno.
Če v prosincu (januarja) drevje od mraza poka, bo sadja jeseni in moka.
Če na Mihalevo (29. 9.) sever vleče, veliko zimo in sneg obleče.
Če prosinca (januarja) ne zmrzuje, ne sneži, rad sušec (marec) to naredi.
Prosinec (januar) mili – bog se usmili.
Če je Velikega travna (maja) dosti dežja, bo jeseni tudi dosti blaga.
"Ob nevihti se hrasta, smreke in vrbe boj, pa raje pod bukvijo in lipo postoj."
Če sonce na Martina (11.11.)sije, pred vrati je huda zima.
Če bo prosinca (januarja) mokrilo, bo polje in grozdje slabo rodilo.
view counter