PREGOVOR

Prosinec (januar) mili – bog se usmili.
Če bo prosinca mokrilo, bo pole in grozdje slabo rodilo.
"Za 20.julij velja: Pusta in vlažna Marjeta nič dobrega ne obeta."
Če je Velikega travna (maja) dosti dežja, bo jeseni tudi dosti blaga.
Če Zofija zemlje ne poškropi, vreme poleti prida ni.
Če je Velikega travna (maja) lepo, je dobro za kruh in seno.
Po 8. februarju gre sonce z gora v ravnine, novembra pa z ravnine v gore.
Vrlina ne cveti, a bogate sodove rodi!
Če v prosincu (januarja) drevje od mraza poka, bo sadja jeseni in moka.
Za 21. julij velja: Ako je na Lovrencain Antona lepo, še jeseni bo tako.
view counter