PREGOVOR

V oktobru burja, mraz, januarja sončen čas.
Kadar Anton (17. 1.)z dežjem prihaja, se dolgo potem zemlja napaja.
Če Tilen (1.9.) je oblačen in meglen, grda, deževna bo jesen.
Če v prosincu (januarja) ni snega, ga mali traven (april) da.
Če je Velikega travna (maja) lepo, je dobro za kruh in seno.
Za 17. julij velja: Če je Aleš suhoparen in suh, si napravi za zimo topel kožuh.
"Ob nevihti se hrasta, smreke in vrbe boj, pa raje pod bukvijo in lipo postoj."
Če na Urbana (25.5.) sonce sije, Jeseni polne sode nalije.
Vreme, ki ga Lovrenc (10.8) naredi, do konca jeseni drži!
Ako je Matevž (21. 9.) vedren, bo prijetna jesen.
view counter