PREGOVOR

Za 17. julij velja: Če je Aleš suhoparen in suh, si napravi za zimo topel kožuh.
Če je Velikega travna (maja) dosti dežja, bo jeseni tudi dosti blaga.
Za 25. julije velja: Če na Jakoba dežuje, ostro zimo oznanjuje.
Če je Velikega travna (maja) lepo, je dobro za kruh in seno.
"Ob nevihti se hrasta, smreke in vrbe boj, pa raje pod bukvijo in lipo postoj."
Odloženo delo obtožuje, zamujeno pa kaznuje.
Za prvi in zadnji april nas bi vsakdo rad nabril.
Če bo prosinca mokrilo, bo pole in grozdje slabo rodilo.
Če mokro zemljo sneg pokrije, bo malo prida za kmetije.
Vrlina ne cveti, a bogate sodove rodi!
view counter