PREGOVOR

"Ob nevihti se hrasta, smreke in vrbe boj, pa raje pod bukvijo in lipo postoj."
Če Zofija zemlje ne poškropi, vreme poleti prida ni.
Če je svečana (februarja) pretoplo, bo malega travna (aprila) počivala brana, če pa je mraz, se poti obraz.
Po 8. februarju gre sonce z gora v ravnine, novembra pa z ravnine v gore.
Če v prosincu (januarja) drevje od mraza poka, bo sadja jeseni in moka.
V prosincu (januarju) toplota, v svečanu (februarja) mrzlota.
Prosinec (januar) mili – bog se usmili.
Če v prosincu (januarja) ni snega, ga mali traven (april) da.
Če na Urbana (25.5.) sonce sije, Jeseni polne sode nalije.
Če prosinca (januarja) ne zmrzuje, ne sneži, rad sušec (marec) to naredi.
view counter