PREGOVOR

Če na Urbana (25.5.) sonce sije, Jeseni polne sode nalije.
Če Zofija zemlje ne poškropi, vreme poleti prida ni.
Če v prosincu (januarja) ni snega, ga mali traven (april) da.
Vreme, ki ga Lovrenc (10.8) naredi, do konca jeseni drži!
Če mokro zemljo sneg pokrije, bo malo prida za kmetije.
Če v prosincu (januarja) drevje od mraza poka, bo sadja jeseni in moka.
Če za tri kralje (6. 1.) jasen dan bo, za dolgo zimo hrani seno.
Za 22. julije velja:Če Magdalena na dežju stoji, dolgo slabo poletje preti.
Če na Mihalevo (29. 9.) sever vleče, veliko zimo in sneg obleče.
V prosincu (januarju) toplota, v svečanu (februarja) mrzlota.
view counter