Dež, dež, dež je oviral spravilo poznega krompirja. Nekaj suhih dni že...

Sredi septembra so vode na Dolenjskem prestopile bregove in zalile travnike, njive, domove, zaprle pa so...

Med rjavimi je zmagala krava v lasti Martine Podpečan.

Pogjete še druge živali, tudi ciko, našo...

Kako lepa je Slovenija v prebujajočem se jutru. Foto: Anka Dolinar

foto: Franc uršič

foto: Franc Uršič

foto: Franc Uršič

foto: Franc Uršič

view counter