Magnolija (Foto Darinka Sebenik)

Žafran - Foto Anka Dolinar

Foto Tadej Piškur

januar 2015

Siničke na krmišču (Foto: Boris Grabrijan)

Telče 29.12.2014, v  jutranjem soncu in po sneženju. (foto. Darinka Sebenik)

Simbol večnosti,novega življenja upanja, novega rojstva ter svetlobe.

Obilen praznik je ta Martin in to ne samo z moštom in mladim vinom. (Foto: Boris Grabrijan in Tončka  Jarkovič)

view counter