Eno izmed najbolj pogostih orpavil v maju je pokrivanje silosa, za travno silažo. (Foto Rok Satler, Polzela) 9. 5...

Po snegu konec aprila 2016 so maja na Dolenjskem zacvetela drevesa jesena. (Foto Darinka Sebenik...

V noči iz 27. na 28. april 2016 je na Dolenjskem padlo več kot 20 cm snega. Pozebe ni bilo, kar nekaj drevja pa je bilo polomljenega....

Kmetija Pevec, Slatina pri Ponikvi prva letošnja košnja, ki smo jo ujeli v objektiv- 3. april 2016...

foto: Franc Uršič

Repuh (Foto Franc Uršič 18. 2. 2016)

foto: Franc Uršič (10.11.2015)

foto: Franc Uršič 23.10. 2015

Foto: Franc Uršič, 17.10.2015

Jeseni, ob mrazu prav zadišita kostanj in sladko grozdje (Foto: DS)

view counter