Ob žrebitivi je kobila poginila, zato zdaj skrbijo zanj drugi. Foto: Franc Uršič

Življenje je polnem prebujanju - maj 2012

Zemlja je bila v začetku letošnjega aprila že tako topla, da so kmetje posadili že veliko njiv. Prva poljščina, ki prihaja na polja pa je seveda krompir.

Foto: Franc Uršič

view counter