Foto: Franc Uršič

Suša, suša in še suša! Koruzno polje v Bukovici pri Novi Gorici.

Foto: Franc Uršič

Nekateri so strastni nabiralci gob in ker so pri nas gozdovi odprti ter dostopni za vse, v vseh letnih časih, nekatere zanese in naberejo preveč. Da ne bi prišlo do uničevanja gozdov v tem delu so...

Njiva zrelega krmnega ječmena tik pred žetvijo.

 

Foto: Anka Dolinar

Jurčka - pšeničnika

Letos je vreme tako nenavadno z velikimi temperaturnimi nihanji, da z zamudo dozorevajo tudi gozdne jagode.

Foto: Darinka Sebenik

view counter