Foto: Darinka Sebenik

Evropska šampionka črno-bele pasme – Decrausaz Iron O'KALIBRA , reja GS Alliance, Bürglen (CH) / Pat Conroy (ZDA)

Foto: Franc Uršič

Pogled iz okna sobe kmetije Ločan, ko sta se zjutraj zbudili Ema in Zala....

Foto: Anka Dolinar

Odhod krav dojilj s paše v Knezdolu na Trbovljami.

view counter