obvestilo KGZS, Novice, petek, 31.3.2017

Ukrepi za razvoj družinskih kmetij

V četrtek, 30. marca,  so se na tretji redni seji zbrali člani sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki so imeli na dnevnem redu kar nekaj pomembnih točk. Tako so med drugim...

Ime Priimek, Novice, petek, 31.3.2017

Razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja (31.3.2017)

Daljše obdobje suhega in toplejšega vremena povzroča ugodne razmere za nastanek in širjenje požarov v naravnem okolju. Število požarov v naravi je predvsem zaradi spomladanskega čiščenja...

obvestilo MKGP, Novice, petek, 31.3.2017

Ukrep dobrobit živali za govedo

Na podlagi Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2017 (Uradni list RS, št. 84/16 in 86/16) se tudi v letošnjem letu izvaja...

Darinka Sebenik, Slovenija, torek, 28.3.2017

Subvencij za beljakovinsko komponento letos ne bo

Na posvetu zadružnikov v Portorožu je mag. Tanja Strniša, državna sekretarka na MKGP, predstavila tudi izvajanje ukrepov Skupne kmetijske politike za leto 2016 in 2017. Med novostmi, ki najbolj...

Obvestilo, Slovenija, torek, 28.3.2017

Poraba alkohola narašča

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so ugotavili, da se je v letu 2015 registrirana poraba alkohola v primerjavi z letom poprej znova zvišala in je znašala 11,5 litra čistega alkohola...

obvestilo Vlada, Slovenija, ponedeljek, 6.3.2017

Nadomestna zemljišča v Občini Hoče-Slivnica

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela sklep, s katerim poziva Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, da za realizacijo predkupne pravice upravičencev na njihov predlog...

Ime Priimek, Evropa in Svet, ponedeljek, 27.2.2017

O razlogih zaradi katerih Slovenija izgublja bitko za teran

Evropska poslanka Patricija Šulin je spregovorila o razlogih zaradi katerih Slovenija izgublja bitko za teran. Poslanka je poudarila, da ni realno pričakovati, da bi bil delegiran akt s katerim...

obvestilo Furs, Novice, petek, 24.2.2017

Zahtevek za vračilo trošarine do konca junija

V Uradnem listu RS št. 6/17 je objavljen povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen iz 2.1 točke tretjega odstavka 92. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16). Za...

Ime Priimek, Novice, sreda, 22.2.2017

Poškodba stavb OE Zavoda za gozdove Slovenije

Na Sindikatu kmetov Slovenije izražamo veliko zaskrbljenost nad zadnjimi dogodki povezanimi z uravnavanjem populacije divjadi in zveri. Dejanja posameznikov, iniciativ in zaščitnikov živali, ki se...

obvestilo ARSKTRP, Slovenija, sreda, 22.2.2017

Lani 262,7 milijonov evrov za ukrepe SKP

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je v lanskem letu za ukrepe skupne kmetijske politike (SKP) izplačala 262,7 milijonov evrov. V ponedeljek, 27. 2. 2017, pa se začne kampanja...

view counter