Oglaševanje na spletu

Cenik za oglaševanje na spletnem časopisu (pdf. cenik)

(dnevno nas obišče 700 do 800 obiskovalcev – mesečno prek 21.000)

 

Poleg objav strokovnih člankov za živinorejo, poljedelstvo in sadjarstvo smo najbolj brani za gozdarstvo (dnevno prek 150 bralcev na testih motornih žag).

 

Bralcem ponujamo tudi dnevne informacije o političnih dogodkih v kmetijstvu, kot tudi ekonomsko pomembna obvestila iz EU.

 

Zabavni del – reportaže in slovenska kulinarika (prilagojena sodobnemu času – hitra priprava, zdrava hrana, vendar še vedno tradicionalno obarvana).

In še veliko drugega…..

 

Zakaj oglaševati na www.glasdezele.si

-          najhitrejši možen pretok informacij do kmetovalcev;

-          bralci so različnih starosti, največ jih sodi v mlajšo generacijo

-          razmerje uporabnikov I-pad in PC  je 15: 85

-          bralce imamo tudi na androidih in I-phonih

 

Pojasnila ob zakupu bannerjev in izpostavljenih vsebin

Pri zakupu objave izpostavljene vsebine za 7 dni, za vsaj 12 objav na spletu, je možen dogovor za objavo v tiskani izdaji, in sicer v vrednosti 100 evrov za obseg polovice strani.

 

Možen je zakup za 365, dni, vendar največ za en banner, ki se vsakih sedem dni spremeni in po posebej dogovorjenih pogojih. 

 

Vse cene v ceniku so brez DDV, račun za oglaševanje se izstavlja mesečno, po preteku objav.

 

TISKANA IZDAJA GLAS DEŽELE

Glas dežele

Časopis GLAS DEŽELE tiskana izdaja

Komu je namenjen?

Glas dežele je časopis za področje kmetijstva in časopis slovenskih kmetovalcev ter podeželja. Izhaja mesečno. Glas dežele pošiljamo na nekaj več kot 4.200 kmetijskih gospodarstev, tiskamo pa ga v nakladi 4.500 izvodov.

Časopis je vsebinsko zasnovan tako, da je namenjen predvsem tržno naravnanim kmetovalcem, ki vedo, da je možno poslovati z dobičkom le, če imaš prave poslovne in strokovne informacije. Zato v časopisu objavljamo strokovne nasvete najbolj priznanih slovenskih strokovnjakov iz različnih institucij in tudi podjetij. V ospredju so seveda nasveti za govedorejo, sledijo pa rastlinska pridelava, predvsem za krmo živali. V časopis pa vključujemo tudi druge dejavnosti, in na prvem mestu sta pridelava zelenjave in sadja ter gozdarstvo. Temu dodajamo tržne informacije iz Slovenije, EU in sveta.

 

Kmetijstvo pa je večplastna dejavnost, ki se razvija v vse smeri, tudi obrtniške in podjetniške, pa tudi dopolnilne dejavnosti. Torej bomo v časopisu predstavili posebno ponudbo slovenskih kmetij, ki lahko ponudijo »nekaj drugega« - turizem, predelava na domu, storitve in drugo. Ne nazadnje se nam zdi pomembno, da bralcem približamo znanje iz tudi tako, da bomo omogočili povezovanje in navezovanje stikov s podjetji v tujini in doma, kjer veliko vlagajo v razvoj in so vse to pripravljeni tudi predstaviti uporabnikom.

 

Zakaj vas vabimo k sodelovanju?

Podeželje in prebivalstvo se danes po načinu življenja ne razlikuje več veliko od mestne populacije. Nakupovalne navade in tudi preživljanje prostega časa sta vse bolj identična. Kmetovalci in tudi podeželani danes sodijo med najbolj cenjene kupce in porabnike, ki svoje račune vedno poravnajo.

 

Najuspešnejše slovenske kmetije so danes urejene kot podjetja, ki veliko investirajo, kmetovalci pa podjetniki, ki upravljajo z velikim proračunom. Zato so zelo zanimiva tržna skupina za banke, trgovce in proizvajalce profesionalnih izdelkov za kmetijstvo in zaradi velike kupne moči izdelkov široke potrošnje. Naš namen je torej povabiti vas, da predstavite svojo ponudbo in strokovne informacije in da pri tem upoštevate ter ne pozabite,da se obračamo h kupcu, ki ne želi čimcenejše, ampak čimboljše blago.

 

Cena tiskanega izvoda je 4,34 evra za izvod, z DDV-jem.

Cenik oglaševalnega prostora (pdf priponka)

Letnik cenik s popusti (pdf priponka)

Tiskan izvod Glasa dežele

view counter