Irena Orešnik, Predelava mleka, 03/13/2020

Izdelava mlečnih izdelkov

V Glasu dežele smo pred leti objavili serijo člankov o predelavi mleka na domu. Glede na to, da lahko pride do težav pri odkupu, zaradi koronavirusa, karanten in zapor dobav blaga med dražvami...

Igor Škerbot, Poljedelstvo, 03/27/2019

Dognojevanje žit - drugo

Obvestilo, Slovenija, 02/03/2020

Novosti pri urejanju GERK-ov

Pri urejanju GERK bodo stranke podpisale zapisnik v RKG preko podpisne tablice.

Bliža se subvencijska  kampanija 2020 za oddajo zbirnih vlog za kmetijska plačila. Pred oddajo zbirne...

Darinka Sebenik, Zgodilo se bo, 02/19/2020

Zakon o kmetijstvu - javna razprava

Običajno ne objavljamo pozivov za javno obravnavo, ker pa je Vlada RS spletne strani prenovila in jih še prenavlja ter vsa ministrstva združila pod eno stran, je zelo težko najti iskano...

Benjamin Dolinar, mag. org. inf., Gospodarstvo, 04/06/2021

Ključni koraki pri nasledstvu družinske kmetije

Povprečna starost slovenskega kmetovalca je kar 57 let, približno četrtina kmetovalcev pa je starih že 65 let ali več. Zato je za dolgoročno preživetje kmetij ključno, da imajo urejeno...

obvestilo KGZS, Gospodarstvo, 03/31/2021

Svetovalna služba prekinila vnos zbirnih vlogo

Zaradi zaostrenih epidemioloških razmer in novih vladnih ukrepov omejevanja stikov bo tudi Javna služba kmetijskega svetovanja (JSKS) začasno (predvidoma do 12. aprila) prekinila pomoč vnosa...

view counter