Od obvestilo KGZS u Gozdarstvo, nedelja, 9.11.2014

Začetek nadzora nad vodenjem evidenc

Bodite pripravljeni, saj gozdarska inšpekcija napoveduje nadzore nad vodenjem evidenc  
Gozdarska inšpekcija bo novembra začela izvajati nadzor nad vodenjem evidenc za namen sledljivosti...

Od obvestilo MKGP u Gozdarstvo, torek, 11.3.2014

Listina o uporabi in prometu s hlodovino

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 17/2014), bo danes v Uradnem listu RS objavljena »Listina o uporabi in prometu z gozdnimi lesnimi sortimenti«....

Od Darinka Sebenik u Gozdarstvo, četrtek, 6.3.2014

Kdo sme in kdo ne sme?

Pogoji za delo v gozdu, po letošnji žledni ujmi, so zelo slabi in nevarni. Tokrat lahko napišemo, da uporaba čelade, protiureznih gozdarskih hlač in druge zaščitne opreme, zaželeno pa je, da se...

Od Obvestilo u Gozdarstvo, sreda, 5.3.2014

Obrazec za ocenjevanje škode v gozdovih

Zavod za gozdove Slovenije je obvešča o postopku evidentiranja škode v gozdovih, ki je za lastnike zelo poenostavljen. Ti bodo morali do 12. marca 2014 vložiti priglasitev škode, za podatke o...

Od Obvestilo u Gozdarstvo, četrtek, 13.2.2014

Seznam izvajalcev del v gozdovih

Zavod za gozdove Slovenije je objavil seznam izvajalcev del v gozdovih. Bolj podrobne nasvete naj lastniki gozdov poiščejo pri najbližjih pristojnih krajevnih enotah Zavoda za gozdove Slovenije....

Od Obvestilo u Gozdarstvo, petek, 7.2.2014

Ujme, požari, sneg in led v številkah

Zavod za gozdove je pripravil pregled pojavnosti naravnih ujm in požarov večjih razsežnosti v Sloveniji, ki so v zadnjih dvajsetih letih vse pogostejša. Po do zdaj zbranih podatkih je bilo doslej...

Od Obvestilo u Gozdarstvo, petek, 27.12.2013

Odličnost pri gospodarjenju z gozdovi

Podelitev priznanj najbolj skrbnim lastnikom gozdov za leto 2013 je bila v  torek, 10. decembra,  v Rokodelskem centru Ribnica v Ribnici slovesna podelitev priznanj najbolj skrbnim...

Od Uroš Korbar u Gozdarstvo, četrtek, 4.7.2013

Valtrini univerzalci konkurenčni tudi v gozdu

Uporaba standardnih kmetijskih traktorjev v gozdarstvu je v zadnjih letih še posebej napredovala v Skandinaviji in v državah Alpskega prostora. Kompaktne konstrukcije, močnejši motorji in...

Od Ime Priimek u Gozdarstvo, nedelja, 30.6.2013

Zaščitna oprema v gozdu

O gozdarski zaščitni opremi naj ne bo nikoli dileme

V Sloveniji veljavni predpisi zahtevajo za opravljanje poklica gozdnega delavca potrjeno usposobljenost ter opremljenost...

Od Ime Priimek u Gozdarstvo, petek, 28.6.2013

Test - Prva prava gozdarska čelada

 Do pred kratkim so bile gozdarske zaščitne čelade nič drugega kot preurejene industrijske oziroma gradbeniške čelade z gozdarskimi dodatki. »Mi smo v razvoj prve specialne gozdarske...

view counter